Wypowiedź ks. prof. dr. hab. Mariusza Rosika na temat „Komentarza tematycznego do Nowego Testamentu” oraz „Leksykonu biblijnego” nagrana podczas 56. Sympozjum Biblistów Polskich w Łomży

Komentarz tematyczny do Nowego Testamentu  to monumentalne dzieło, które obejmuje trzy tomy. Pierwszy poświęcony jest Ewangeliom i nosi tytuł Słownik nauczania Jezusa oraz tematów czterech Ewangelii. Drugi obejmuje treściowo listy Pawłowe i wydany został po tytułem Słownik teologii świętego Pawła. Trzeci wreszcie – Słownik późnych ksiąg Nowego Testamentu i pism Ojców Apostolskich – dotyczy niemal wszystkich pozostałych ksiąg Nowego Testamentu.