Przebaczenie – dar czy wypracowana umiejętność?

Czym jest przebaczenie? Czy przebaczyć to znaczy zapomnieć wyrządzoną krzywdę? Czy w ogóle można zapomnieć zło, zadaną ranę? Czy może mamy być na tyle naiwni, by pozwolić się krzywdzić? Na czym polega przebaczenie?

Wydaje się, że jest kilka kroków, które wiodą ku głębokiemu chrześcijańskiemu przebaczeniu.

Zapraszam na kolejną refleksję z cyklu „Głos na pustyni” w audycji Radia „Wrocław”.