Podróże. Jak to się zaczęło?

Od czego zaczęło się jego zainteresowanie zwiedzaniem świata i jak wpłynęło to na jego drogę kapłańską. W audycji poznajemy podróżniczy rys dzieciństwa naszego gościa, dowiadujemy się również szczegółów z czasów jego studiów w Izraelu. Poruszamy temat podróżowania w stylu chrześcijańskim – jednak nie od strony typowych pielgrzymek, lecz duchowości, która towarzyszy odkrywaniu nowych miejsc.

Jak bycie świeckim lub kapłanem wpływa na to, jak podróżujemy? Ks. Rosik wspomina również gościnę, jakiej doświadczył w miejscach, gdzie Polacy i katolicy stanowią mniejszość.

Z audycji dowiadujemy się także, jak powstawała książka Trzeci kubek kawy, która też jest swoistym przewodnikiem, jak zwiedzać kontynenty z Biblią.