Relacja Sary i Abrahama, których historię poznajemy w Księdze Rodzaju, z pewnością nie należy do modelowych i nie można jej uznać za wzór dla współczesnych małżeństw. Jest w tej relacji jednak sporo elementów, które mogą nas inspirować.

Niezwykle ciekawe może być prześledzenie historii Abrahama pod kątem obyczajowym. Popatrzmy, że są tam ukazani ludzie w realnym, prawdziwym życiu. Pojawia się między nimi miłość, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, ale te historie mówią także o nienawiści, zazdrości, kłótniach. Gdybyśmy chcieli przyjrzeć się tym dwóm kobietom, Hagar i Sarze, widzimy z jednej strony ogromne zaufanie – przecież to sama Sara, która jest bezdzietna i bezpłodna i nie może doczekać się potomstwa, proponuje, aby to niewolnica miała dziecko z Abrahamem, z jej mężem. Później, gdy to dziecko przychodzi na świat, zaczynają się zazdrość, zawiść. Sara wypędza Hagar ze swojego domu, a Abraham musi interweniować. Są tutaj pokazane takie sploty wydarzeń, z których można by zrobić fascynującą historię filmową.

Z Adrianną Sierocińską rozmawiają Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. Mariusz Rosik.

Polub stronę na Facebook