Strona z Pisma Świętego

Cezary z Arles, biskup żyjący w V wieku, pytał:
„Co wydaje się Wam większe i bardziej znamienite: słowo Boga czy Ciało Chrystusa? Jeśli chcecie na to pytanie udzielić poprawnej odpowiedzi, musicie odrzec, że słowo Boga nie jest w niczym mniejsze od Ciała Chrystusa. A zatem z taką samą dbałością, z jaką przyjmujemy Ciało Chrystusa, uważając, by żadna jego cząstka nie upadła na ziemię, tak samo powinniśmy starać się, by nasze dusze nie utraciły danego nam Słowa Boga, błędnie sądząc, że mówimy lub myślimy o czymś zupełnie innym. Ten, kto słucha niedbale słowa Boga, jest winien w takim samym stopniu, jak ów, który przez beztroskę dopuszcza tego, by ciało Chrystusa upadło na ziemię” (Kazanie 300, 2).
Nie pozwólmy więc, by choć jedno słowo Boga upadło na ziemię! Chyba, że będzie to żyzna gleba naszych serc.

O Maryi w maju

Audio, Strona z Pisma Świętego

Dla Radia „Siedlce” w rozmowie z red. Dominiką Szczawińską Co o Maryi mówi nam Biblia? Skąd się wzięły maryjne dogmaty Kościoła Katolickiego? Jakie wytyczne dotyczące czci oddawanej Matce Bożej znajdziemy w dokumencie Marialis Cultus? Na te pytania odpowiada ks. prof. Mariusz Rosik w rozmowie z Dominiką Szczawińską. Zapraszam! Listen to O Maryi w maju # ks.…

Czytaj dalej »

Géza Vermes (1924-2013). Wspomnienie

Strona z Pisma Świętego

W jednym z ostatnich wykładów mówił: „Jeśli ktoś z państwa nie widział jeszcze żadnego ze zwojów znad Morza Martwego, dziś ma ku temu okazję” – i wskazywał na swój krawat, na którym nadrukowano fragment jednego z manuskryptów qumrańskich. Géza Vermes urodził się w Makó na Węgrzech w 1924 roku w żydowskiej, aczkolwiek niepraktykującej rodzinie. W…

Czytaj dalej »

Jezus – wędrujący Bóg?

Strona z Pisma Świętego, Video

Dlaczego Jezus ukazał się akurat uczniom, którzy szli, byli w ruchu? Jakie znaczenie ma to w kontekście naszego życia? Czy w Biblii często czytamy o wędrówkach i jaki jest ich sens? Przed wysłuchaniem audycji warto przyjrzeć się koncentrycznej budowie Łukaszowej perykopy. Zapraszam! Polub stronę na Facebook

Czytaj dalej »

Co to znaczy nosić krzyż? Historia Hioba

Strona z Pisma Świętego, Video

Jak należy rozumieć symbol krzyża? Powszechnie w interpretacji logion Jezusowy odnoszony jest często do choroby. Czy taka interpretacja jest właściwa? Odpowiedź daje spojrzenie na kontekst, w którym dużo miejsca zajmują zapowiedzi prześladowań. Zdanie to pada bowiem w mowie misyjnej, skierowanej do uczniów wyruszających na głoszenie dobrej nowiny. Zapraszam! Polub stronę na Facebook

Czytaj dalej »

Dlaczego zło, cierpienie i śmierć?

Strona z Pisma Świętego, Video

Droga do Nieba – rozmowy o życiu i śmierci (cz.9) Gość EWTN: ks. prof. Mariusz Rosik. Rozmawia: Ewa Pietrus. Oto tematy poruszane w rozmowie: biblijnie o historii zbawienia; dlaczego zło, cierpienie i śmierć (fizyczna, duchowa) pojawiły się na świecie?; grzech pierwszych rodziców a grzech pierworodny; Eden a niebo; przyjście Jezusa i dokonane zwycięstwo nad szatanem…

Czytaj dalej »

Co mi da nałożenie rąk?

Strona z Pisma Świętego, Video

O czym mówią Dzieje Apostolskie? Jak wyglądało życie pierwotnego Kościoła? Czy Apostołowie modlili się wstawienniczo i nad kim? Co spotkało Ananiasza i Safirę? Czy dziś możemy modlić się wstawienniczo za osobą, która trwa w grzechu śmiertelnym? Polub stronę na Facebook

Czytaj dalej »

Czy Biblia jest nielogiczna?

Strona z Pisma Świętego, Video

W jaki sposób interpretować przypowieści w Piśmie Świętym? Czy słowa Biblii są nielogiczne? Jak lepiej odczytywać przekaz Słowa Bożego? Czy różnice kulturowe mają wpływ na prawidłową interpretację przypowieści? Jak owocniej czytać Pismo Święte? Jak słowa Biblii wprowadzać w życie? Zapraszam! Polub stronę na Facebook

Czytaj dalej »