Św. Paweł wzorem postawy ucznia Chrystusa

Aby dostrzec cudowny plan zbawienia, który Bóg zrealizował przez Jezusa, na drodze do Damaszku Szaweł musiał stracić wzrok. Gdy olśniła go nagle światłość z nieba, upadł na ziemię. Gdy się podniósł, nic już nie widział. I wtedy wszystko stało się jasne.