Mówi się, ze nie ma na świecie kraju tak bogatego w kontrasty i zróżnicowanego pod wszystkimi niemal względami, jak niewielki obszarowo – porównywalny do Belgii – Izrael. Zróżnicowania topograficzne i klimatyczne spowodowały kontrasty w naturze. Tu znajdziemy najniższy punkt na ziemi przy najbardziej zasolonym morzu świata. Szczególne położenie pomiędzy morzem a pustynia spowodowało liczne kontrasty w populacji, ich sposobie życia, języku, przekonaniach, tradycjach i religii.

Tutaj możemy stanąć twarzą w twarz z historycznymi miastami i miejscami świętymi, o których słyszeliśmy jeszcze w dzieciństwie, które w rożny sposób sobie wyobrażaliśmy, a w których dokonały się przecież wydarzenia zmieniające historię ludzkości. Jednym z nich – śmiało można powiedzieć, że jednym z najważniejszych – było narodzenie Mesjasza.