Uroczystość Świętej Rodziny roku B

Znak sprzeciwu

Urodzona w 1971 roku Asia Noreen z miejscowości Ittanwali w Pakistanie pracowała kilka lat temu ze swoimi muzułmańskimi przyjaciółkami w polu. Na półtora tysiąca rodzin zamieszkujących Ittanwali tylko trzy były chrześcijańskie. Z nieba lał się żar. Asia zaczerpnęła wody z pobliskiej studni, by ugasić pragnienie. Przyjaciółki uznały, że studia została zanieczyszczona, bo piła z niej chrześcijanka. Asia została aresztowana pod zarzutem bluźnierstwa przeciw prorokowi. Sąd skazał ją na śmierć przez powieszenie. Przetrzymywano ją przez pięć lat w uwłaczających każdemu człowiekowi warunkach, w izolatce bez zlewu, okien, toalety czy wentylacji. A potem roku sąd apelacyjny potwierdził wydany wyrok… Dziś na szczęście Asia Noreen może mieszkać w Kanadzie. Wszystko dzięki setkom interwencji organizacji międzynarodowych i głów państw.

Graham Staines pochodził z Australii. Bardzo się przejął tragicznym losem trędowatych w Indiach. Postanowił zostać misjonarzem. Zamieszkał w leprozorium Mayurbhanj, gdzie przez długie lata poświęcał swe życie służbie chorym. W styczniu 1999 roku został spalony żywcem wraz z dwoma synami, Filipem (10 lat) i Tymoteuszem (6 lat). Powód? Był chrześcijaninem…

Liu Zhenying, mieszkający w Chinach, został aresztowany i skazany na dwadzieścia pięć lat więzienia za posiadanie Biblii. Aby uniemożliwić mu ucieczkę, strażnicy po wtrąceniu do celi połamali mu nogi. Gdy po latach osadzenia udało mu się wydostać z aresztu, nielegalnie przekroczył granicę i schronił się w Kanadzie. Tam założył organizację o nazwie Back to Jerusalem, której celem jest rozprowadzanie egzemplarzy Pisma Świętego na Jedwabnym Szlaku, od Jerozolimy po Chiny…

Czasem wydaje się, jakby proroctwo Symeona zostało wypowiedziane wczoraj: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu. I na znak, któremu sprzeciwiać się będą” (Łk 2,34).

Betlejem Świętej Rodziny

Mówi się, ze nie ma na świecie kraju tak bogatego w kontrasty i zróżnicowanego pod wszystkimi niemal względami, jak niewielki obszarowo – porównywalny do Belgii – Izrael. Zróżnicowania topograficzne i klimatyczne spowodowały kontrasty w naturze. Tu znajdziemy najniższy punkt na ziemi przy najbardziej zasolonym morzu świata. Szczególne położenie pomiędzy morzem a pustynia spowodowało liczne kontrasty w populacji, ich sposobie życia, języku, przekonaniach, tradycjach i religii.

Tutaj możemy stanąć twarzą w twarz z historycznymi miastami i miejscami świętymi, o których słyszeliśmy jeszcze w dzieciństwie, które w rożny sposób sobie wyobrażaliśmy, a w których dokonały się przecież wydarzenia zmieniające historię ludzkości.

Jednym z nich – śmiało można powiedzieć, że jednym z najważniejszych – było narodzenie Mesjasza.

Słuchaj w Radio „Wrocław” w każdą niedzielę o 6.50

Polub stronę na Facebook