Kazanie na górze o modlitwie

Jezus rozpoczyna pouczenia dotyczące modlitwy od miejsc, w których winna być odmawiana. Modlitwy poranne i popołudniowe Żydzi odmawiać mogli niemal wszędzie, z wyjątkiem miejsc uznanych za nieczyste. Dla wielu była to dobra okazja, aby pokazać na zewnątrz swą pobożność, nie dbając przy tym o osobistą więź z Bogiem. Jezus nie tyle zakazuje się modlić w …

Ukaż mi, Panie, swą twarz

„Ukaż mi Panie swą twarz” Materiały z Forum: Oblicza modlitwy red. pracy zbiorowej Signum Wrocław 1996 Spis treści Ks. Bolesław Orłowski Przedmowa Stanisław Rosik Wprowadzenie Korzenie Ks. Aleksander Radecki Znaczenie modlitwy w życiu chrześcijanina. Formy modlitwy Ks. Andrzej Siemieniewski Modlitwa kształtowana liturgią Ks. Mariusz Rosik Kazanie na Górze o modlitwie Iwona Stawarska Jeżeli ustami swoimi …

Kazanie na górze o modlitwie

Jezus rozpoczyna pouczenia dotyczące modlitwy od miejsc, w których winna być odmawiana. Modlitwy poranne i popołudniowe Żydzi odmawiać mogli niemal wszędzie, z wyjątkiem miejsc uznanych za nieczyste. Dla wielu była to dobra okazja, aby pokazać na zewnątrz swą pobożność, nie dbając przy tym o osobistą więź z Bogiem. Jezus nie tyle zakazuje się modlić w …

RELACJA  Mk – Mt  W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH UJĘĆ TEORII DWÓCH ŹRÓDEŁ

Problem synoptyczny[1], który korzeniami swymi sięga II wieku[2], a właściwy początek zawdzięcza J. J. Griesbachowi[3], jest dziś na nowo przedmiotem badań i dyskusji. Jednym z powodów, dla których powraca zainteresowanie nim, jest odkrycie dokonane przez G. Howarda w British Library w 1987 r. G. Howard twierdzi, że natrafił na oryginalną kopię ewangelii wg św. Mateusza …

Szedłem wraz z Bogiem

Szedłem wraz z Bogiem Wrocław 1996, ss. 80 Opis Dobra Nowina przyniesiona przez Jezusa głosi, że Bóg pragnie szczęścia człowieka. Miłość, którą Bóg ukochał świat jest tak szeroka, że ogarnia każdego człowieka we wszystkich jego doświadczeniach. Jednak sytuacja grzechu, w której znajduje się człowiek uniemożliwia lub utrudnia spotkanie z miłującą obecnością Ojca. W perspektywie napięcia: …