DWIE PIĘĆDZIESIĄTNICE. Biblia czytana w Ziemi Świętej

Wyniki badań archeologicznych, a także analiza źródeł literackich dotyczących topografii Jerozolimy, z dużym prawdopodobieństwem umieszczają wieczernik na piętrze budynku, w którym znajduje się czczony przez Żydów grób króla Dawida. Odczytane w tym kontekście słowa Piotra wygłoszone w dniu Pięćdziesiątnicy w sali na górze nabierają niezwykle konkretnego znaczenia: Dawid mówił o Nim: …i nie pozwolisz świętemu …

Duch i Oblubienica

Duch i Oblubienica Materiały z III Forum Popularyzacji Teologii i Kultury Chrześcijańskiej red. pracy zbiorowej Atla 2 Wrocław 1999 Spis treści Przedmowa ks. Andrzej Siemieniewski Wprowadzenie: Duch Święty duszą Kościoła Stanisław Rosik „Nie zostawię was sierotami…” (J 14,18). Duch Święty Paraklet kontynuatorem dzieła Jezusa w Kościele (ks. Henryk Lempa) Dwie Pięćdziesiątnice. Biblia czytana w Ziemi …