Duch i Oblubienica
Materiały z III Forum Popularyzacji Teologii i Kultury Chrześcijańskiej
red. pracy zbiorowej
Atla 2
Wrocław 1999

Spis treści

Przedmowa
ks. Andrzej Siemieniewski

Wprowadzenie: Duch Święty duszą Kościoła
Stanisław Rosik

 • „Nie zostawię was sierotami…” (J 14,18). Duch Święty Paraklet kontynuatorem dzieła Jezusa w Kościele (ks. Henryk Lempa)
 • Dwie Pięćdziesiątnice. Biblia czytana w Ziemi Świętej (ks. Mariusz Rosik)
 • Inspiracja Ducha Świętego w nauczaniu Magisterium Kościoła (ks. Bolesław Orłowski)
 • Charyzmaty Ducha Świętego w Kościele (ks. Andrzej Siemieniewski)
 • Owoce Ducha Świętego w życiu chrześcijanina (ks. Aleksander Radecki)
 • Otwarcie na świat ducha. Uwagi nad Eliadowską inspiracją w studiach nad chrześcijaństwem (Stanisław Rosik)
 • W sprawie „daru języków” (Joanna Malz)
 • Drogowskazy ekumenizmu (wprowadzenie) (red.)
 • Edyta Stein: szukanie prawdy (Magdalena Pietraszewska)
 • Christopher Dawson: idea jedności chrześcijaństwa (Małgorzata Babiarz)
 • Max Thurian: Eucharystia i komunia (Iwona Kurek i Aleksander Kowalski)
 • Dar Ducha Świętego – nowe i coraz głębsze zrozumienie i urzeczywistnienie tajemnicy Chrystusa (ks. Czesław Morański)
 • Zamyślenie nad symbolami liturgicznymi – „Gołębica i pokarm nieśmiertelności…” (Stanisław Rosik)
 • Wykaz skrótów