La preghiera comunitaria nelle persecuzioni (Atti 4, 23-31)

  La preghiera è un elemento di grande importanza nell’opera lucana. L’evangelista accentua l’importanza della preghiera soprattutto nei momenti della rivelazione divina[1]. Gli Atti degli Apostoli (soprattutto i sommari) ci mostrano, che la Chiesa primitiva rimaneva sempre fedele alla preghiera (cf. 1,14.24; 2,42.46.47; 4,24-31; 12,5.12; 20,36; 21,5). La preghiera occupa una parte importante nella storia …

POCZĄTKI IZRAELA. BIBLIA I ARCHEOLOGIA O ZASIEDLANIU KANAANU

W czasach, kiedy kultura mykeńska chyliła się ku upadkowi, a w Egipcie, pomimo pokonania Ludów Morza, rozpanoszyła się anarchia, na terenach zamieszkałych dotychczas przez ludność kananejską dają się zauważyć pierwsze ślady obecności Izraelitów[1]. Trzy tysiąclecia po zasiedleniu biblijnej Ziemi Obiecanej, początki państwa, które później w niej powstało, wciąż owiane są mgłą tajemnicy. Początki Izraela to …

Podstawowe zasady osobistej lektury Biblii

Każda księga biblijna przeniknięta jest symboliką, zwyczajami czasów, w których była pisana, a także kultury dalekiej od umysłu ukształtowanego w oparciu o grecko-rzymskie wzorce. Stąd przy osobistej lekturze Biblii mogą pojawiać się trudności we właściwym odczytaniu przesłania tekstu, a także umiejętnym zastosowaniu do konkretnej sytuacji czytelnika. Warto więc przyjrzeć się przynajmniej niektórym zasadom interpretacji Pisma …

The Polish Journal of Biblical Research 1

The Polish Journal of Biblical Research 1 (2000) 1, wyd. The Enigma Press, Kraków, ss.153 Nakładem wydawnictwa The Enigma Press ukazał się w Krakowie pierwszy numer nowego pisma o tematyce biblijnej The Polish Journal of Biblical Research. Pismo publikuje w językach kongresowych (głównie angielskim) i zamieszcza krótkie streszczenia artykułów w języku polskim. Idea pojawienia się …

„Verbum vitae”, Półrocznik Biblijno–Teologiczny nr 1

„Verbum vitae”, Półrocznik Biblijno–Teologiczny nr 1:  Kto będzie zbawiony?, wyd. Instytut Teologii Biblijnej „Verbum”, Kielce 2002, ss.299 Prof. L. Alonso Schökel, jeden z najbardziej znanych biblistów naszych czasów, u schyłku swojej działalności dydaktycznej wygłosił w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie wykład, którego treść w znacznej mierze pokrywa się z rozważaniami zawartymi w rozdziale „Esegesi biblica …

The Meaning and the Function of He locale

  There is a discussion among the linguists about the meaning and the function of so called He locale. In this short paper we would like to present the origin of this vowel in old Semitic languages (1), its meaning (2), changes it provokes in vocalization (3) and stress in words where it appears (4). …

JEZUS W SYNAGODZE W NAZARECIE (Łk 4,16-30) – ZAPOWIEDŹ MISJI NAMASZCZONEGO PROROKA

  W dwudziele Łukaszowym (Łk – Dz) specyficzna rola proroków określona jest przez ich funkcję wskazywania na zbawczą wolę Bożą. Należy słuchać proroków (Łk 16,29-31; Dz 3,22; 26,27), gdyż sam Bóg przemawia przez nich (Dz 3,18-26), i wszystko, co mówią się wypełnia (Dz 13,29). To właśnie prorocy zapowiedzieli śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa (Łk 18,31-33; 20,17; …

ISRAELITE (IRON AGE II) BURIAL CUSTOMS IN THE JERUSALEM AREA IN THE LIGHT OF BIBLICAL AND ARCHEOLOGICAL EVIDENCE

Around Jerusalem several cemeteries dating to the Israelite Iron Age II were excavated and each has its own characteristics. The Israelite practice was to place the burial places near the cities, but outside the town walls. The exceptions were the tombs of the kings, which were inside the City of David (1 Kings 2,10; Neh. …

BURIAL CUSTOMS IN THE LAND OF BIBLE FROM THE CHALCOLITHIC PERIOD TO THE HERODIAN PERIOD (4300 B.C.E. – 70 A.D.).

INTRODUCTION The land of the Bible is often called the land of contrasts. This is true not only because of the geographical environment, but also because of the fact that this small country is a juncture of continents and languages, cultures and crossroads for the nations. It is not surprising that through the ages we …

Motyw „kynaria” w dialogu Jezusa z Kananejką – Syrofenicjanką (Mk 7, 24-30; Mt 15, 21-28)

Epitet pies na kartach Starego Testamentu bez wątpienia pełni funkcję określenia obraźliwego i poniżającego. Autorzy biblijni i ich bohaterowie posługują się nim dla podkreślenia wyższości jednego narodu, władcy czy wojownika nad innym.  Goliat zwraca się szyderczo do Dawida: Czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? (1 Sam 17,43); Abiszaj, usłyszawszy Szimeja przeklinającego Dawida, …