Buty zrzucane w bramie czyli o żydowskim prawie lewiratu

  Goethe twierdził, że Księga Rut jest najpiękniejszą części Biblii. Samą Rut Dante nazywał żniwiarką, łagodną prababką Dawida. John Bunyan, autor „Wędrówek pielgrzyma”, jednej z najpoczytniejszych wieści chrześcijańskich wychwala Rut w swym dziele zatytułowanym „Miłosierdzie”. A wszystko z powodu szlachetności charakteru i wspaniałomyślnego serca, które Rut okazała swej teściowej Noemi. Choć była Moabitką, została wszczepiona …

By przez słowo Boga poznawać Jego samego

Na jesień bieżącego roku Ojciec Święty Benedykt XVI zwołał synod biskupów. XII Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów odbędzie się w Wiecznym Mieście w dniach od 5 do 26 października, a poświęcone zostanie tematowi: „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”. Dlaczego taka tematyka? Nie ulega wątpliwości, że znajomość Pisma świętego wśród wielu wierzących jest wciąż nikła, …

Kilka pytań o robotników w winnicy

  Przypowieści są jedną z naczelnych form nauczania Jezusa. Zazwyczaj wyróżnia się cztery formy, za pomocą których Jezus przekazuje swoje nauczanie. Są to: logia, czyli tak zwane krótkie wypowiedzi Jezusa, następnie błogosławieństwa, dalej przypowieści i wreszcie mowy. Każda z form nauczania odznacza się swoją specyfiką. Przypowieść zadomowiła się w mentalności hebrajskiej dzięki gatunkowi literackiemu zwanemu …

Miłośnicy pustyni

  Białe mury wzniosłej Jerozolimy pozostają poza plecami. Przed oczyma rozpościera się otwarta przestrzeń. Pustynia Judzka rozciąga się na północny-wschód od Jerozolimy w kierunku Morza Martwego. Wydaje się stworzona dla mistyków, dla oddających się medytacji mnichów i uciekających od zgiełku miasta wędrowców. Pustynia, która podnosi ducha i grozi, uwzniośla myśli i straszy niebezpieczeństwem. Poszarpany kamienisty …

O nieurodzajnym figowcu

  Uczestnicy kursów archeologii Uniwersytetu Hebrajskiego jako jedni z nielicznych mogą przeżyć fascynującą przygodę. Mogą zapuścić się w głąb tunelu, który powstał w Jerozolimie na osiem wieków przed Chr. Król Ezechiasz doprowadził do wnętrza miasta wodę specjalnie w tym celu wybudowanym kanałem. Tunel połączył źródło Gichon w Dolinie Cedronu we wschodniej części stolicy z Sadzawką …

Zasady interpretacji tekstu biblijnego i ich praktyczne wykorzystanie

  Gdy pewnego razu św. Augustyn zastanawiał się na modlitwie nad kierunkiem swojego życia, usłyszał głos dziecka śpiewającego słowa: weź i czytaj! Tak wspomina to wydarzenie w Wyznaniach: „Zdusiwszy w sobie łkanie, podniosłem się z ziemi, znajdując tylko takie wytłumaczenie, że musi to być Boski nakaz, abym otworzył Biblię… Ledwie przeczytałem kilka słów, stało się …

Zdrajca natchniony czyli o Ewangelii Judasza raz jeszcze

Apokryficzna Ewangelia Judasza rozpoczyna się dość tajemniczo: „Tajna relacja z objawienia, które Jezus wypowiedział w rozmowie z Judaszem Iskariotą”. Już pierwsze zdanie w zupełności wystarcza, by tekst manuskryptu zakwalifikować do tradycji gnostyckiej. Elaine Pagels z Harrington Spear Paine Foundation, profesor religii na Uniwersytecie Princeton twierdzi, że wczesnochrześcijański ruch był niezwykle zróżnicowany i bogaty, skoro tak …

Antysemityzm Melitona z Sardes?

Jedną z największych atrakcji dzisiejszego Sartu, znanego niegdyś jako Sardes, miasta leżącego zaledwie 90 kilometrów na wschód od Izmiru, są ruiny synagogi. Pokaźnych rozmiarów budowlę postawiono tu w połowie II stulecia po Chr., a więc dokładnie w latach, kiedy chrześcijańskiej gminie w mieście przewodził biskup Meliton. Dom zgromadzeń wyznawców judaizmu imponuje wielkością i wspaniałymi ornamentami. …

Biblia o sprawowaniu władzy

  W listopadzie 1999 roku zamknięto w Ziemi Świętej na dwa dni wszystkie kościoły chrześcijańskie. Był to strajk – znak protestu przeciwko budowie meczetu tuż przy Bazylice Zwiastowania. Zgodę na budowę meczetu, którego minarety przewyższać miały bazylikę, wydały władze miejsce sześćdziesięciotysięcznego Nazaretu. Od 1986 roku wybudowano w mieście czternaście meczetów i ani jednego kościoła, choć …

BIBLIJNA IKONA MARYI SŁUŻEBNICY ŻYCIA

  W dniach 5-26.10.2008 roku odbyło się w Watykanie XII Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów na temat Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. Towarzyszyło mu wydarzenie bez precedensu: Ojciec święty Benedykt XVI zaprosił do Kaplicy Sykstyńskiej Ekumenicznego Patriarchę Konstantynopola, Bartolomeusza. Po raz pierwszy w historii Kościoła patriarcha Konstantynopola miał możliwość przemawiania do ojców synodu. W …

Eschatologia grecka w tle myśli chrześcijańskiej?

  Greckie wyobrażenia o świecie przyszłym mają przede wszystkim charakter mityczny. Śmierć nie była uznawana za ostateczny koniec losów człowieka, jednak istnienie po niej było poniżające i zubożone. Anonimowy autor zaginionej tragedii Polyidus pytał z filozoficznym nachyleniem: „Któż wie, czy nie jest śmiercią nasze życie tu. Któż wie, czy nasza śmierć to nie jest życie …

EUCHARYSTIA

  Ewangelie synoptyczne zawierają trzy opisy ustanowienia Eucharystii (Mk 14,22-25; Łk 22,19-20; Mt 26,26-29). Lista ta została wzbogacona przez relację św. Pawła (1Kor 11,23-25). Poniższe refleksje, oparte zasadniczo na tekście Łukaszowym (Łk 22,19-20), rozszerzają temat ustanowienia Eucharystii o jej zapowiedzi i znaczenie teologiczne. Ewangelista w ten sposób relacjonuje wydarzenie z wieczernika: „Następnie wziął chleb, odmówiwszy …

Gdzie Chrystus przyjął chrzest

Foldery reklamujące Wadi al-Kharrar w Jordanii, po drugiej stronie rzeki, niemal na wysokości Jerycha, brzmią niemal jednoznacznie: „Wspólnie zebrane dane pochodzące z tekstów biblijnych, opowiadań bizantyjskich i średniowiecznych pisarzy, lokalnych tradycji Kościoła Ortodoksyjnego i ostatnio prowadzonych prac archeologicznych sytuują chrzest Jezusa i rozległą tradycję związaną z misją Jana Chrzciciela prowadzoną w rejonie przyległym do rzeki …

Godność osoby ludzkiej w świetle Ps 8, 2-10

Psalm 8 stanowi mądrościowy hymn będący pochwałą Stwórcy, wrażający admirację dla Niego i jednocześnie ukazujący wyjątkową pozycję człowieka w całym dziele stworzenia[1]. Ideowo psalmista buduje utwór na zasadzie „trójkąta”, którego bokami są Bóg, człowiek i stworzenie. Głównym protagonistą jest Bóg, człowiek jest miarą ukazaną w odniesieniu do Boga i do pozostałego stworzenia[2]. Autor zatrzymuje myśl …

Heiligkeit in der Bibel

Im Jahre 1917 erschien in Breslau das Buch von Rudolf Otto, das zur Klassik der Heiligkeitsforschung gehört. Sein Titel lautet: Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen. Die Idee der Heiligkeit, die Otto, ein deutscher Phänomenologe, Religionswissenschaftler und Theologe, vorschlägt, wurde nicht nur aufgrund der systematischen Religionsforschung …