Doyen of the Dead Sea Scrolls

J. Kapera, R. Feather, Doyen of the Dead Sea Scrolls. An in Depth Biography of Józef Tadeusz Milik (1922-2006), Qumranica Mogilanensia 17, Kraków – Mogilany 2011, ss. 240. Tadeusz Milik urodził się na Podlasiu w 1922 roku Od dziecka fascynowała go nauka. Chętnie sięgał po książki gromadzone przez jego ojca. Po maturze, którą zdał w …

De Joodse achtergrond van het Onze Vader

fot. M. Rosik Het leidt geen twijfel dat het Gebed des Heren, het christelijke gebed bij uitstek in het Christendom, geworteld is in de Joodse traditie. Zowel vanwege de structuur ervan (aanhef en zeven beden), als vanwege het gedachtegoed dat erin besloten ligt, beroept het zich op literaire en theologische Joodse patronen en is daarmee …

Kawałek nieba na ziemi. Architektura świątyni jerozolimskiej

  Ludy starożytnego Bliskiego Wschodu żywiły głębokie przekonanie o obecności bóstw w świątyniach. Stanowiły one ich „ziemskie mieszkanie” i często było odpowiednikiem świątyni niebiańskiej. Miejscem kultu o najwyższym znaczeniu była dla Żydów świątynia w Jerozolimie. Usytuowana została na miejscu tradycyjnie utożsamianym z górą Moria, na którym Abraham miał złożyć swego syna Izaaka w ofierze. Żydzi …

„Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie” (Ga 5, 13). Roztropne napomnienie nierozumnych Galatów

Jan Paweł II zatytułował swoje orędzie na Wielki Post 1986 r. słowami św. Pawła: Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Pisał wówczas: „Ewangelia daje nam prawo miłosierdzia, którego najlepszym wyrazem są słowa Chrystusa, dobrego Samarytanina, oraz przykład, jaki daje nam On swym postępowaniem: chce, abyśmy kochali Boga i wszystkich naszych braci, a przede wszystkim tych, którzy …

Nowe odkrycia archeologii biblijnej: próba oceny

Sensacyjne doniesienia medialne o odkryciach archeologicznych związanych z Biblią niezwykle rzadko są rzetelnie udokumentowane. Właściwa ocena znaleziska domaga się wielu lat żmudnych badań. Postawienie hipotez jest jeszcze trudniejsze, wymaga bowiem odpowiedzi na rodzące się wątpliwości, znaki zapytania i obiekcje. W niniejszym opracowaniu zatrzymano się na czterech znaleziskach, co do których postawiono kuszące posmakiem sensacji hipotezy. …

Sprawozdanie z posiedzenia Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary

 Sprawozdanie z posiedzenia Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski, Wrocław 3 grudnia 2011 W dniu 3 grudnia 2011 roku odbyło się we Wrocławiu, pod przewodnictwem ks. abpa Mariana Gołębiewskiego, kolejne posiedzenie Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski. Oprócz członków tejże Komisji (ks. prof. W. Chrostowski, ks. prof. H. Witczyk, …

W jaki sposób zostać doktorem filozofii czyli rzecz o tym, jak studiowała Edyta Stein

Postać Edyty Stein zafascynowała mnie jeszcze w czasie studiów filozoficznych. Ostatecznie przecież młodzieńcze lata swojego życia – w tym część studenckiego okresu – spędziła w moim mieście, tu, we Wrocławiu. Tu stał jej rodzinny dom przy ulicy Nowowiejskiej, tu uczęszczała do synagogi zanim jeszcze porzuciła judaizm, tu chodziła do szkół, tu wstąpiła na uniwersytet i …

Zarzewie konfliktu między Kościołem i Synagogą (do 135 r. po Chr.)

Pierwsze stulecie istnienia chrześcijaństwa i rozrastania się Kościoła w Palestynie i w basenie Morza Śródziemnego naznaczone jest narastającym konfliktem z judaizmem, który w tym czasie przeżywa jeden z największych dramatów swej historii – upadek świątyni jerozolimskiej. Rozchodzenie się dróg młodego Kościoła i Synagogi przypada na czas schyłku judaizmu biblijnego i okres narodzin judaizmu rabinicznego. Ten …