Mieczysław Guzewicz, „Zasady wychowawcze w Piśmie Świętym. Studium teologiczno – pastoralne”

Mieczysław Guzewicz, „Zasady wychowawcze w Piśmie Świętym. Studium teologiczno – pastoralne”, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2010, ss. 202  W otaczającej nas rzeczywistości obserwujemy wyraźnie proces dekadencji rodziny wraz ze wszystkimi jej składnikami. Zjawiskiem bardzo niepokojącym jest odchodzenie młodzieży, już w bardzo wczesnym okresie tego etapu życia, od wartości, którymi kierowały się wszystkie pokolenia przodków. Wychowanie zawsze …

Sprawozdanie z posiedzenia Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski, Wrocław 2011

W dniu 3 grudnia 2011 roku odbyło się we Wrocławiu, pod przewodnictwem ks. abpa Mariana Gołębiewskiego, kolejne posiedzenie Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski. Oprócz członków tejże Komisji (ks. prof. W. Chrostowski, ks. prof. H. Witczyk, ks. prof. B. Poniży, ks. prof. K. Bardski, ks. prof. M. Rosik) na spotkanie zaproszeni zostali …

Do Rzymu przybywał wiele razy…

    Oktawian August wystawił na Forum Romanum kamień milowy, który przybrał formę pokrytej złotą blachą kolumny. W tym miejscu bowiem krzyżowały się antyczne drogi Appia, Aurelia, Salaria, Flaminia i Ostiensis, które łączyły stolicę z wszystkimi prowincjami. Kamień był niczym pieczęć postawiona na powiedzeniu: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”. Oktawian nie przypuszczał jednak, że historia …

Perspektywy biblijne

 „Perspektywy biblijne” – czasopismo „Theologica Wratislaviensia” 6 (2011) ss. 180   Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna opublikowała kolejny numer czasopisma „Theologica Wratislaviensia” pod red. S. Torbusa, zatytułowany „Perspektywy biblijne”. Wojciech Szczerba zajął się w swym artykule relacją apokatastazy i teologii. Podtytuł tekstu brzmi: „Teologiczny wymiar koncepcji wiecznego powrotu w greckiej tradycji filozoficznej” (ss. 17-32). Opracowanie zostało …

Historiografia Paradygmatyczna w dziejach Apostolskich

Andrzej Najda, Historiografia Paradygmatyczna w dziejach Apostolskich, Rozprawy i Studia Biblijne 39, Warszawa 2011, ss. 444. Najnowsza książka ks. Andrzeja Jacka Najdy poświęcona została analizie Dziejów Apostolskich, która doprowadzić ma do określenia gatunku literackiego tej księgi. Temat pracy został sformułowany następująco: Historiografia paradygmatyczna w Dziejach Apostolskich (Rozprawy i Studia Biblijne 39, Wydawnictwo Vocatio, Warszawa 2011). …

Kafarnaum – miasto Jezusa?

  Apokryficzna Ewangelia Pseudo-Mateusza, utwór pochodzący prawdopodobnie z VI wieku, zawiera ciekawą notkę dotyczącą postaci Józefa, męża Maryi: „Józef pracował przy budowie w nadmorskim mieście, Kafarnaum; był bowiem cieślą. Przebywał tam przez dziewięć miesięcy, a wróciwszy do domu zastał Maryję brzemienną. Przejęty i strapiony zawołał: Panie, Panie, przyjmij ducha mego, ponieważ lepiej jest dla mnie …

Kohelet – piewca prostych przyjemności

  Leopold Staff pisał „Przedśpiew” w 1908 roku, gdy miał zaledwie trzydzieści jeden lat. Ta stosunkowo krótka droga życiowa była jednak na tyle bogata i wybrukowana mieszanką radości i cierpienia, że pozwoliła przywódcy skamandrytów na wyrażenie swoistej afirmacji życia. Pochwała prostych przyjemności miesza się w całym zbiorze Gałęzi kwitnącej ze spokojem, który rodzi się z …

KOŚCIÓŁ – WSPÓLNOTA ZAŁOŻONA PRZEZ CHRYSTUSA (Mt 16, 13-23)

  Dzisiejsze Banias, zwane za czasów Jezusa Cezareą Filipową, leży u źródeł rzeki Jordan. Czczono tu niegdyś bożka natury o imieniu Pan (stąd nazwa „Paneas”, wymawiana dziś jako „Banias”). Herod Wielki wystawił tu świątynię ku czci Augusta, natomiast jego syn Filip rozbudował miasto i nadał mu nazwę Cezarea. Filip miał przeprowadzić tu eksperyment pozwalający wskazać …

La donna sirofenicia o cananèa? Il paragone sinottico tra Mc 7, 24-30 e Mt 15, 21-28

  Uno dei principi più importanti nell’interpretazione esegetica di oggi sembra il paragone sinottico tra il testo esaminato e i suoi paralleli. Questo principio vale soprattutto per i vangeli sinottici. Le somiglianze e le differenze tra pericopi paralleli possono mettere in risalto i particolari interessanti che cambiano o modificano il messaggio principale del testo esaminato. …

NA GÓRNYM SYJONIE OSTATNIA WIECZERZA UCZTĄ PASCHALNĄ

  Epifaniusz z Salaminy na Cyprze pochodził z rodziny żydowskiej. Porzucił jednak judaizm, gdy zachwycił się Ewangelią. Już jako mnich, znający zresztą kilka języków semickich, grekę i łacinę, założył w IV w. ośrodek monastyczny. Tam też oddawał się studiom poświęconym historii chrześcijaństwa. To on właśnie zanotował, że kiedy cesarz Hadrian przybył do Jerozolimy w 135 …

Niebo na ziemi albo o świątyni jerozolimskiej

  Ludy starożytnego Bliskiego Wschodu żywiły głębokie przekonanie o obecności bóstw w świątyniach. Stanowiły one ich „ziemskie mieszkanie” i często było odpowiednikiem świątyni niebiańskiej. Miejscem kultu o najwyższym znaczeniu była dla Żydów świątynia w Jerozolimie. Usytuowana została na miejscu tradycyjnie utożsamianym z górą Moria, na którym Abraham miał złożyć swego syna Izaaka w ofierze. Żydzi …

Jezus Chrystus w świetle filozoteizmu

Ocena krytyczna pracy MARTY ZŁOTNICKIEJ  Jezus Chrystus w świetle filozoteizmu Pawła Porębskiego pisanej pod kierunkiem ks. dr. hab. Adama Rybickiego, Lublin 2011 1. Ocena zgodności opracowania z tematem oraz ocena struktury Praca poświęcona została omówieniu postaci Chrystusa w pismach Pawła Porębskiego. Temat pracy został sformułowany następująco: Jezus Chrystus w świetle filozoteizmu Pawła Porębskiego. Tak sformułowany tytuł (po lekturze …

PO DRUGIEJ STRONIE JORDANU

  Każdy, kto odwiedzał Ziemię Świętą jeszcze przed końcem ubiegłego stulecia i zamierzał upamiętnić chrzest Jezusa w Jordanie, prowadzony był przez przewodników niemal do źródeł rzeki na północy Izraela. Po podpisaniu traktatu pokojowego pomiędzy Haszymidzkim Królestwem Jordanii a Izraelem w 1994 roku sytuacja całkowicie się zmieniła. Traktat daje możliwość prowadzenia wykopalisk na terenach nietkniętych niemal …

Samarytanka przy studni – zaczątek pragnienia wiary

Spotkanie Jezusa z Samarytanką (J 4,1-42) w historii egzegezy stało się przedmiotem licznych studiów. Każde z nich akcentuje nieco inny aspekt orędzia pełnego symboliki dialogu zapisanego przez Jana ewangelistę. Spójrzmy dziś na ten dialog w aspekcie wiary. Spotkanie Jezusa z kobietą z Samarii sprawia, że w jej sercu zaczyna kiełkować ziarno wiary. Celem uchwycenia istoty …

Wiara niedowierzającego (J 20, 24-29) – kłopoty Tomasza i paradygmat wiary chrześcijan

fot. archiwum M. Rosik Wątpienie Tomasza to malowidło, które powstawało w latach 1602 – 1603, a którego kopię podziwiać dziś można w Pałacu Sanssouci w Poczdamie. Oryginał spłonął podczas II wojny światowej. Legenda i tajemnica owiewają życie twórcy tego obrazu, Michelangelo Merisi, zwanego Caravaggiem: legenda, bo krążą o nim skrajne opinie; tajemnica, bo opinie te …