Tag: 2012

Artykuły

Mieczysław Guzewicz, „Zasady wychowawcze w Piśmie Świętym. Studium teologiczno – ...

Mieczysław Guzewicz, „Zasady wychowawcze w Piśmie Świętym. Studium teologiczno – pastoralne”, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2010, ss. 202  W otaczającej nas rzeczywistości obserwujemy wyraźnie proces dekadencji rodziny wraz ze wszystkimi jej składnikami. Zjawiskiem bardzo niepokojącym jest ...
Artykuły

Sprawozdanie z posiedzenia Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary przy Konferencji ...

W dniu 3 grudnia 2011 roku odbyło się we Wrocławiu, pod przewodnictwem ks. abpa Mariana Gołębiewskiego, kolejne posiedzenie Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski. Oprócz członków tejże Komisji (ks. prof. W. Chrostowski, ...
Artykuły

Do Rzymu przybywał wiele razy…

    Oktawian August wystawił na Forum Romanum kamień milowy, który przybrał formę pokrytej złotą blachą kolumny. W tym miejscu bowiem krzyżowały się antyczne drogi Appia, Aurelia, Salaria, Flaminia i Ostiensis, które łączyły stolicę z ...
Artykuły

Perspektywy biblijne

 „Perspektywy biblijne” – czasopismo „Theologica Wratislaviensia” 6 (2011) ss. 180   Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna opublikowała kolejny numer czasopisma „Theologica Wratislaviensia” pod red. S. Torbusa, zatytułowany „Perspektywy biblijne”. Wojciech Szczerba zajął się w swym artykule ...
Artykuły

Historiografia Paradygmatyczna w dziejach Apostolskich

Andrzej Najda, Historiografia Paradygmatyczna w dziejach Apostolskich, Rozprawy i Studia Biblijne 39, Warszawa 2011, ss. 444. Najnowsza książka ks. Andrzeja Jacka Najdy poświęcona została analizie Dziejów Apostolskich, która doprowadzić ma do określenia gatunku literackiego tej ...
Artykuły

Kafarnaum – miasto Jezusa?

  Apokryficzna Ewangelia Pseudo-Mateusza, utwór pochodzący prawdopodobnie z VI wieku, zawiera ciekawą notkę dotyczącą postaci Józefa, męża Maryi: „Józef pracował przy budowie w nadmorskim mieście, Kafarnaum; był bowiem cieślą. Przebywał tam przez dziewięć miesięcy, a ...
Artykuły

Kohelet – piewca prostych przyjemności

  Leopold Staff pisał „Przedśpiew” w 1908 roku, gdy miał zaledwie trzydzieści jeden lat. Ta stosunkowo krótka droga życiowa była jednak na tyle bogata i wybrukowana mieszanką radości i cierpienia, że pozwoliła przywódcy skamandrytów na ...
Artykuły

KOŚCIÓŁ – WSPÓLNOTA ZAŁOŻONA PRZEZ CHRYSTUSA (Mt 16, 13-23)

  Dzisiejsze Banias, zwane za czasów Jezusa Cezareą Filipową, leży u źródeł rzeki Jordan. Czczono tu niegdyś bożka natury o imieniu Pan (stąd nazwa „Paneas”, wymawiana dziś jako „Banias”). Herod Wielki wystawił tu świątynię ku ...
Artykuły

La donna sirofenicia o cananèa? Il paragone sinottico tra Mc ...

  Uno dei principi più importanti nell’interpretazione esegetica di oggi sembra il paragone sinottico tra il testo esaminato e i suoi paralleli. Questo principio vale soprattutto per i vangeli sinottici. Le somiglianze e le differenze ...
Artykuły

NA GÓRNYM SYJONIE OSTATNIA WIECZERZA UCZTĄ PASCHALNĄ

  Epifaniusz z Salaminy na Cyprze pochodził z rodziny żydowskiej. Porzucił jednak judaizm, gdy zachwycił się Ewangelią. Już jako mnich, znający zresztą kilka języków semickich, grekę i łacinę, założył w IV w. ośrodek monastyczny. Tam ...
Artykuły

Niebo na ziemi albo o świątyni jerozolimskiej

  Ludy starożytnego Bliskiego Wschodu żywiły głębokie przekonanie o obecności bóstw w świątyniach. Stanowiły one ich „ziemskie mieszkanie” i często było odpowiednikiem świątyni niebiańskiej. Miejscem kultu o najwyższym znaczeniu była dla Żydów świątynia w Jerozolimie. ...
Artykuły

Jezus Chrystus w świetle filozoteizmu

Ocena krytyczna pracy MARTY ZŁOTNICKIEJ  Jezus Chrystus w świetle filozoteizmu Pawła Porębskiego pisanej pod kierunkiem ks. dr. hab. Adama Rybickiego, Lublin 2011 1. Ocena zgodności opracowania z tematem oraz ocena struktury Praca poświęcona została omówieniu postaci Chrystusa w ...
Artykuły

„On się obarczył naszym cierpieniem…”

  Dwa spośród przymiotów Bożych niekiedy wprawiają teologów w zakłopotanie: Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy. Czasem wydaje się, że sprawiedliwość wyklucza miłosierdzie, a miłosierdzie oznacza rezygnację ze sprawiedliwości. Tak się zdarza w relacjach między ludźmi. ...
Artykuły

PO DRUGIEJ STRONIE JORDANU

  Każdy, kto odwiedzał Ziemię Świętą jeszcze przed końcem ubiegłego stulecia i zamierzał upamiętnić chrzest Jezusa w Jordanie, prowadzony był przez przewodników niemal do źródeł rzeki na północy Izraela. Po podpisaniu traktatu pokojowego pomiędzy Haszymidzkim ...
Artykuły

Samarytanka przy studni – zaczątek pragnienia wiary

Spotkanie Jezusa z Samarytanką (J 4,1-42) w historii egzegezy stało się przedmiotem licznych studiów. Każde z nich akcentuje nieco inny aspekt orędzia pełnego symboliki dialogu zapisanego przez Jana ewangelistę. Spójrzmy dziś na ten dialog w ...
Artykuły

Wiara niedowierzającego (J 20, 24-29) – kłopoty Tomasza i paradygmat ...

fot. archiwum M. Rosik Wątpienie Tomasza to malowidło, które powstawało w latach 1602 – 1603, a którego kopię podziwiać dziś można w Pałacu Sanssouci w Poczdamie. Oryginał spłonął podczas II wojny światowej. Legenda i tajemnica ...
Artykuły

Doyen of the Dead Sea Scrolls

J. Kapera, R. Feather, Doyen of the Dead Sea Scrolls. An in Depth Biography of Józef Tadeusz Milik (1922-2006), Qumranica Mogilanensia 17, Kraków – Mogilany 2011, ss. 240. Tadeusz Milik urodził się na Podlasiu w ...
Artykuły

De Joodse achtergrond van het Onze Vader

fot. M. Rosik Het leidt geen twijfel dat het Gebed des Heren, het christelijke gebed bij uitstek in het Christendom, geworteld is in de Joodse traditie. Zowel vanwege de structuur ervan (aanhef en zeven beden), ...
Artykuły

Kawałek nieba na ziemi. Architektura świątyni jerozolimskiej

  Ludy starożytnego Bliskiego Wschodu żywiły głębokie przekonanie o obecności bóstw w świątyniach. Stanowiły one ich „ziemskie mieszkanie” i często było odpowiednikiem świątyni niebiańskiej. Miejscem kultu o najwyższym znaczeniu była dla Żydów świątynia w Jerozolimie. ...
Artykuły

„Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie” (Ga 5, 13). Roztropne ...

Jan Paweł II zatytułował swoje orędzie na Wielki Post 1986 r. słowami św. Pawła: Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Pisał wówczas: „Ewangelia daje nam prawo miłosierdzia, którego najlepszym wyrazem są słowa Chrystusa, dobrego Samarytanina, oraz ...
Artykuły

Nowe odkrycia archeologii biblijnej: próba oceny

Sensacyjne doniesienia medialne o odkryciach archeologicznych związanych z Biblią niezwykle rzadko są rzetelnie udokumentowane. Właściwa ocena znaleziska domaga się wielu lat żmudnych badań. Postawienie hipotez jest jeszcze trudniejsze, wymaga bowiem odpowiedzi na rodzące się wątpliwości, ...
Artykuły

Sprawozdanie z posiedzenia Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary

 Sprawozdanie z posiedzenia Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski, Wrocław 3 grudnia 2011 W dniu 3 grudnia 2011 roku odbyło się we Wrocławiu, pod przewodnictwem ks. abpa Mariana Gołębiewskiego, kolejne posiedzenie Sekcji ...
ArtykułyEdyta Stein

W jaki sposób zostać doktorem filozofii czyli rzecz o tym, ...

Postać Edyty Stein zafascynowała mnie jeszcze w czasie studiów filozoficznych. Ostatecznie przecież młodzieńcze lata swojego życia – w tym część studenckiego okresu – spędziła w moim mieście, tu, we Wrocławiu. Tu stał jej rodzinny dom ...
Artykuły

Zarzewie konfliktu między Kościołem i Synagogą (do 135 r. po ...

Pierwsze stulecie istnienia chrześcijaństwa i rozrastania się Kościoła w Palestynie i w basenie Morza Śródziemnego naznaczone jest narastającym konfliktem z judaizmem, który w tym czasie przeżywa jeden z największych dramatów swej historii – upadek świątyni ...