Kiedy Jezus przychodzi

Nazaret w Galilei. To tu po raz pierwszy na kartach Biblii spotykamy postać Maryi. W jej czasach była to niewielka wioska położona w pobliżu Via Maris, głównego szlaku wiodącego z północy do Egiptu. Galilea jako kraina geograficzna rozciąga się od rzeki Litanii w obecnym Libanie aż do doliny Jizreel. Dziewczyna bez skazy Niewiele wiemy o …

O zakończeniu Ewangelii Marka. Próba odpowiedzi na pytanie Benedykta XVI

Katechizm Kościoła Katolickiego zawiera następujący artykuł dotyczący kwestii powszechnego zmartwychwstania wiernych: „Credo chrześcijańskie – wyznanie naszej wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz w Jego stwórcze, zbawcze i uświęcające działanie – osiąga punkt kulminacyjny w głoszeniu zmartwychwstania umarłych na końcu czasów oraz życia wiecznego. Wierzymy mocno i mamy nadzieję, że jak Chrystus prawdziwie …

Tam, gdzie niebo łączy się z ziemią

Tam, gdzie niebo łączy się z ziemią. Biblijne podstawy Eucharystii, Nowe Życie poleca, TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, ISBN 978-83-7454-548-8, Wrocław 2023, ss. 232. Opis Bóg w swej mądrości nie czyni nic przypadkowo. Zanim podarował Kościołowi Eucharystię, z ogromną pieczołowitością przygotowywał ludzi do przyjęcia tego daru. Czynił to przez wieki. […] Ewangeliści dokładają wszelkich starań, …

Jezus. Skąd wiemy, że istniał naprawdę?

Niewiele jest postaci świata starożytnego – a może nawet wcale nie ma – o których istniałoby tak wiele wzmianek źródłowych, jak o założycielu chrześcijaństwa. Są one niemal współczesne Jezusowi, natomiast wzmianki o innych postaciach historycznych często powstały wieki później. U początków dzieł literackich zwanych Ewangeliami leży fakt historyczny. Jest nim życie i publiczna działalność Jezusa …

Zaproszenie

Oto fale gwałtowne i groźne burze uderzają. Nie obawiajmy się jednak zagłady, wszak opieramy się o skałę. Niech szaleje morze. Nie potrafi skruszyć skały. Niech podnoszą się fale, nie zdołają zatopić Jezusowej łodzi Jan Chryzostom Autor przytoczonych w mocie słów, żyjący na przełomie IV i V wieku Jan Chryzostom, biskup Konstantynopola, w homilii do Pierwszego …

O antropologii biblijnej i godności ciała słów kilka

Antropologia jest nauką stosunkowo nową. Pojawiła się w XIX wieku, a metodologiczną ścisłość uzyskała w wieku XX. Jej pionierami byli badacze J.G. Frazer i E.B. Tyler. Ma ona także swą gałąź biblijną. Słowniki biblijne akcentują zasadniczo kulturowy aspekt tej nauki. Kulturowa gałąź antropologii zajmuje się przede wszystkim badaniem społeczeństw od ich prostych do bardziej skomplikowanych …

Święto Namiotów z perspektywy Starego Testamentu

Wśród dni świątecznych obchodzonych przez Żydów po powrocie z wygnania babilońskiego wyróżnić można te, które zostały nakazane w Prawie i te, które dodano z biegiem czasu, na pamiątkę konkretnych wydarzeń historycznych. Do pierwszych zaliczyć trzeba najpierw szabat, a następnie trzy święta pielgrzymie: Paschę, Święto Namiotów i Święto Tygodni, a także Początek Roku i święto zwane …

Wskazania dla posługi egzorcyzmu w świetle aktualnego rytuału

Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów, Wskazania dla posługi egzorcyzmu w świetle aktualnego rytuału, red. nauk. i komentarz M. Rosik, Wydawnictwo Papieskiego Wydziału Teologicznego, ISBN 978-83-66545-54-0, Wrocław 2023, ss. 367. Opis Pierwsze włoskie wydanie niniejszego dokumentu, noszące tytuł Linee guida per il ministero dell’esorcismo, przeznaczone było jedynie dla egzorcystów. Z czasem jednak Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów, któremu przewodzi dziś …

Nowy Przekład Dynamiczny. Na ile nowy? Czy rzeczywiście przekład? Na ile dynamiczny?

bp dr Maciej Małyga Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu maciej.malyga@gmail.com ORCID: 0000-0002-6367-5959 *** dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. PWT Wrocław Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu pietkiewicz@pwt.wroc.pl ORCID: 0000-0002-1883-8720 *** prof. dr hab. Mariusz Rosik Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu mrosik@pnet.pl ORCID: 0000-0002-1943-8649 *** dr hab. inż. Mirosław Rucki, prof. UTH Radom Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza …