Nowy początek dialogu chrześcijan z Żydami mesjańskimi w świetle eseju Benedykta XVI De Iudaeis

Jeśli Żydzi mesjanistyczni rzeczywiście są dowodem suwerennego działania Ducha Świętego wśród swojego ludu, to jest to godny uwagi eschatologiczny znak rychłego pojawienia się Mesjasza. kard. J. Ratzinger – Benedykt XVI Streszczenie W 2017 roku papież emeryt Benedykt XVI opublikował na łamach czasopisma Communio esej dotyczący relacji chrześcijańsko-żydowskich i nowych wyzwań, jakie stają przed dialogiem między …

Profetyzm w Listach św. Piotra Apostoła

Truth and Falsehood in the Mouths of the Prophets. Old Testament and Early Christian Prophetism in the Epistles of Peter the Apostle Abstract. The passages of the First and Second Epistles of Peter are the subject of analysis in this article: those in which the terms prophētēs and prophēteia appear; those that can be considered …

Czy Klaudiusz wydał zakaz sprowadzania judeochrześcijan do Aleksandrii?

Współczesna Aleksandria (fot. M. Rosik) Aleksandrię, portowe miasto na północnym wybrzeżu Egiptu, założył w 332 roku przed Chr. sam Aleksander Macedoński. Po jego śmierci, gdy władzę nad Egiptem przejęli Ptolemeusze, uczynili z miasta stolicę kraju. Bardzo szybko stała się ona także głównym portem handlowym dla Egiptu, Arabii i Etiopii. Aleksandria została zaprojektowana według systemu hippodamejskiego, …

Czy wolno złorzeczyć podczas modlitwy?

Gdy otwieramy Biblię mniej więcej po środku, niemal na pewno natrafimy na księgę, która stanowi integralną część tradycji modlitewnej dwóch religii, judaizmu i chrześcijaństwa. Zarówno Żydzi, jak i wyznawcy Chrystusa dawniej i dziś sięgają po psalmy. Nie tylko w liturgii, również w modlitwie osobistej. Te sto pięćdziesiąt poetyckich utworów wznosiło i wciąż wznosi dusze wierzących …

Kiedy Jezus przychodzi

Nazaret w Galilei. To tu po raz pierwszy na kartach Biblii spotykamy postać Maryi. W jej czasach była to niewielka wioska położona w pobliżu Via Maris, głównego szlaku wiodącego z północy do Egiptu. Galilea jako kraina geograficzna rozciąga się od rzeki Litanii w obecnym Libanie aż do doliny Jizreel. Dziewczyna bez skazy Niewiele wiemy o …

O zakończeniu Ewangelii Marka. Próba odpowiedzi na pytanie Benedykta XVI

Katechizm Kościoła Katolickiego zawiera następujący artykuł dotyczący kwestii powszechnego zmartwychwstania wiernych: „Credo chrześcijańskie – wyznanie naszej wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz w Jego stwórcze, zbawcze i uświęcające działanie – osiąga punkt kulminacyjny w głoszeniu zmartwychwstania umarłych na końcu czasów oraz życia wiecznego. Wierzymy mocno i mamy nadzieję, że jak Chrystus prawdziwie …

Tam, gdzie niebo łączy się z ziemią

Tam, gdzie niebo łączy się z ziemią. Biblijne podstawy Eucharystii, Nowe Życie poleca, TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, ISBN 978-83-7454-548-8, Wrocław 2023, ss. 232. Opis Bóg w swej mądrości nie czyni nic przypadkowo. Zanim podarował Kościołowi Eucharystię, z ogromną pieczołowitością przygotowywał ludzi do przyjęcia tego daru. Czynił to przez wieki. […] Ewangeliści dokładają wszelkich starań, …

Jezus. Skąd wiemy, że istniał naprawdę?

Niewiele jest postaci świata starożytnego – a może nawet wcale nie ma – o których istniałoby tak wiele wzmianek źródłowych, jak o założycielu chrześcijaństwa. Są one niemal współczesne Jezusowi, natomiast wzmianki o innych postaciach historycznych często powstały wieki później. U początków dzieł literackich zwanych Ewangeliami leży fakt historyczny. Jest nim życie i publiczna działalność Jezusa …

Zaproszenie

Oto fale gwałtowne i groźne burze uderzają. Nie obawiajmy się jednak zagłady, wszak opieramy się o skałę. Niech szaleje morze. Nie potrafi skruszyć skały. Niech podnoszą się fale, nie zdołają zatopić Jezusowej łodzi Jan Chryzostom Autor przytoczonych w mocie słów, żyjący na przełomie IV i V wieku Jan Chryzostom, biskup Konstantynopola, w homilii do Pierwszego …

O antropologii biblijnej i godności ciała słów kilka

Antropologia jest nauką stosunkowo nową. Pojawiła się w XIX wieku, a metodologiczną ścisłość uzyskała w wieku XX. Jej pionierami byli badacze J.G. Frazer i E.B. Tyler. Ma ona także swą gałąź biblijną. Słowniki biblijne akcentują zasadniczo kulturowy aspekt tej nauki. Kulturowa gałąź antropologii zajmuje się przede wszystkim badaniem społeczeństw od ich prostych do bardziej skomplikowanych …