fot. M. Rosik

Odpowiadając na pytanie uczonego w Piśmie o największe przykazanie, Jezus wskazuje na dwa istotne aspekty religijności i życia moralnego: miłość Boga i człowieka. Obydwa motywy, zaczerpnięte z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 6,4-5), znane są już w judaizmie przedchrześcijańskim. W Testamentach Dwunastu Patriarchów znajdujemy napomnienie:

„Zachowujcie zatem, dzieci moje, Prawo Boże, dążcie do prostoty i postępujcie w uczciwości nie zafałszowując przykazań Pana ani czynów bliźniego, ale miłujcie Pana i bliźniego okazując miłosierdzie ubogiemu i słabemu” (5,2).

Tekst przykazania miłości zapisany był obok innych fragmentów Tory (Wj 13,1-10; 11,16 i Pwt 11,13-21) w teffilin, które Żydzi przywiązywali rzemieniami do lewego przedramienia i górnej części czoła. Medytacja przed nałożeniem filakterii na rękę winna przypominać rękę Boga, gdy wyciągał ją nad Izraelitami, by wyprowadzić ich z Egiptu. Pudełeczko umieszcza się nad sercem, by wszystkie pragnienia podporządkować woli Bożej. Teffilin umieszczane na głowie ma ujarzmiać zmysły i myśli.

XXXI B