Autorzy książki: Kalina Wojciechowska i Mariusz Rosik

List Jakuba należy do najbardziej enigmatycznych i niejednoznacznych tekstów nie tylko nowotestamentowych, ale też wczesnochrześcijańskich. Nie wiadomo, przez kogo i kiedy został napisany, choć preskrypt wymienia imię nadawcy – Jakub. Nie wiadomo, do jakiej społeczności lub wspólnot był kierowany, choć w adresie jako adresatów podano dwanaście plemion w diasporze. Jego starożytna recepcja jest bardzo niejednoznaczna.

Lada chwila nakładem wydawnictwa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ukaże się katolicko-luterański komentarz strukturalny do Listu św. Jakuba, autorstwo prof. Kaliny Wojciechowskiej i ks. prof. Mariusza Rosika, zatytułowany „Mądrość zstępująca z góry”.

List Jakuba z jednej strony może urzekać niepowtarzalną leksyką i eleganckim hellenistycznym stylem, z drugiej – odpychać brakiem spójności, nadmiernym dydaktyzmem i niedostatkiem motywów teologicznych, zwłaszcza chrystologicznych. Prawdziwej „czarnej legendy” pismo to doczekało się w XVI w., kiedy jego apostolskość zakwestionował Marcin Luter i nazwał „listem słomianym”, ponieważ nie ma charakteru ewangelicznego czyli nie „wspomina ani razu cierpienia, zmartwychwstania, Ducha Chrystusowego. Wymienia Chrystusa kilka razy, lecz nic o nim nie uczy. Mówi tylko ogólnie o wierze w Boga”. Tradycja katolicka i ewangelicka są jednak zgodne co do tego, że list należy do pism deuterokanonicznych, choć nieco inaczej to kiedyś rozumiały i przy klasyfikacji kierowały się innymi kryteriami.

Tego jeszcze nie było! Katolicko-luterański komentarz do Listu św. Jakuba już niedługo na półkach księgarskich! To pierwsza taka inicjatywa Polsce. To pierwszy ekumeniczny komentarz do księgi Nowego Testamentu po opublikowaniu „Biblii Ekumenicznej”. Lektura obowiązkowa dla każdego, komu droga jest modlitwa Jezusa o to, „aby byli jedno”…

Prof. Kalina Wojciechowska zapowiada ukazanie się komentarza podczas ekumenicznego sympozjum w Lublinie