Teologia Starego Testamentu, II, Księgi Historyczne

Teologia Starego Testamentu, II, Księgi historyczne
red. M. Rosik
Bibliotheca Biblica
Wrocław 2011

 

Opis

Zespół znakomitych biblistów z różnych zakątków naszego kraju opracował cztery tomy Teologii Starego Testamentu, których zawartość obejmuje kolejno teologię Pięcioksięgu (tom I), ksiąg historycznych (tom II), mądrościowych (tom III) i prorockich (tom IV). Układ tematów poruszanych w poszczególnych tomach jest bardzo podobny. Autorzy prezentują najpierw obraz Boga kreślony słowami natchnionych pisarzy, następnie zajmują się antropologią poszczególnych zbiorów, ukazują zagadnienia związane z problematyką ludu Bożego, przymierza, kwestią Prawa i sprawowanego kultu. Nie pominięto także zagadnień etycznych, a w przypadku ksiąg mądrościowych i prorockich szerzej opracowano kwestie eschatologii. Niektóre z tych tematów podejmowane były już niejednokrotnie w innych publikacjach, ale tutaj otrzymują nowe naświetlenie na podstawie najnowszej literatury przedmiotu.

 

Spis treści

abp M. Gołębiewski
Wprowadzenie

R. Pietkiewicz
Obraz Boga

J. Jaromin
Antropologia

R. Pietkiewicz
Przymierze / wybranie

T. Tułodziecki
Prawo, kult i świątynia

J. Jaromin
Grzech / zło