Teologia Starego Testamentu, III, Księgi mądrościowe

Teologia Starego Testamentu, III, Księgi mądrościowe
red. M. Rosik
Bibliotheca Biblica
Wrocław 2011

 

Opis

Zespół znakomitych biblistów z różnych zakątków naszego kraju opracował cztery tomy Teologii Starego Testamentu, których zawartość obejmuje kolejno teologię Pięcioksięgu (tom I), ksiąg historycznych (tom II), mądrościowych (tom III) i prorockich (tom IV). Układ tematów poruszanych w poszczególnych tomach jest bardzo podobny. Autorzy prezentują najpierw obraz Boga kreślony słowami natchnionych pisarzy, następnie zajmują się antropologią poszczególnych zbiorów, ukazują zagadnienia związane z problematyką ludu Bożego, przymierza, kwestią Prawa i sprawowanego kultu. Nie pominięto także zagadnień etycznych, a w przypadku ksiąg mądrościowych i prorockich szerzej opracowano kwestie eschatologii. Niektóre z tych tematów podejmowane były już niejednokrotnie w innych publikacjach, ale tutaj otrzymują nowe naświetlenie na podstawie najnowszej literatury przedmiotu.

 

Spis treści

Abp Marian Gołębiewski
Wprowadzenie

Ks. Bogdan Poniży
Obraz (Oblicze) Boga w księgach mądrościowych

Ks. Ryszard Zawadzki
Antropologia ksiąg mądrościowych

Ks. Antoni Tronina
Przymierze / wybranie (Lud Boży)

Ks. Antoni Tronina
Prawo, kult, świątynia

Ks. Dariusz Iwański
Etyka ksiąg mądrościowych

Ks. Janusz Lemański
Eschatologia w księgach mądrościowych