Archeolog czyta Biblię. Trójkąt ewangeliczny
J. Jaromin
red. M. Rosik,
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
Wrocław 2010

 

Opis

Ewangeliści podają, że po uwięzieniu Jana Chrzciciela Jezus udał się do Galilei, ponieważ to Boży plan zbawienia kazał Mu tam właśnie działać. Szczególnymi miejscami działalności Jezusa były trzy miejscowości położone nad Jeziorem Galilejskim – Kafarnaum, Korozain i Betsaida – zwane często przez współczesnych uczonych „trójkątem ewangelicznym”. W trzech rozdziałach autorka zapoznaje nas z tymi starożytnymi miejscowościami. Poruszone przez autorkę kwestie historyczne, geograficzne i archeologiczne, a także plany, rysunki i kolorowe zdjęcia pomogą w lepszym ich poznaniu.

 

Spis treści

Wstęp
I. Betsaida
II. Kafarnaum
III. Korozain
Zakończenie
Aneks