Kwestie hebrajskie w Księdze Rodzaju św. Hieronima. Przekład i komentarz

Kwestie hebrajskie w Księdze Rodzaju św. Hieronima. Przekład i komentarz
M. Jóźwiak
red. M. Rosik
Bibliotheca Biblica
Wrocław 2010

 

Opis

Magdalena Jóźwiak, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego, zajmuje się przekładem i wyjaśnieniami dzieł łacinskich. Przedmiotem Jej zainteresowań stały się Questiones Hebraicae in Genesim św. Hieronima. Autorka dokonała klarownego, pierwszego na język polski przekładu łacińskiego tekstu, który opatrzyła odpowiednim komentarzem we wstępie i w przypisach. Z dużym zadowoleniem należy przyjąć fakt swobodnego poruszania się po zawiłościach łaciny, a niekiedy także greki i hebrajskiego. Równie cenne są wnikliwe uwagi w kwestiach szczegółowych, zawarte w przypisach.

 

Spis treści

Rozdział I. ŻYCIORYS ŚW. HIERONIMA
1. Od Strydonu do Betlejem
2. Spuścizna
3. Wykaz pism

Rozdział II. O SAMYM DZIELE
1. Widzenie we śnie
2. „Hebraica veritas”

Rozdział III. KWESTIE HEBRAJSKIE W KSIĘDZE RODZAJU

ZAKOŃCZENIE

TEKST ORYGINALNY

WYKAZ SKRÓTÓW

BIBLIOGRAFIA

 

Autorka publikacji po odebraniu dyplomu doktorskiego