AudioEwangelia Mateusza

Troska o królestwo

Królestwo Boże winno być jedną z naczelnych wartości, o które zabiegają chrześcijanie. Jeśli tak rzeczywiście będzie, wszystkie inne dobra będą im „przydane”. Nie należy dążyć do tego, co jest przedmiotem pożądania pogan; należy dążyć do celów wyznaczonych przez Boga. Jeśli ktoś całe swoje życie ukierunkowuje na sprawy królestwa, Bóg zatroszczy się o resztę.

Dar królestwa Bożego łączy Jezus z ideą sprawiedliwości rozumianej w duchu, który przejawia się w całym Kazaniu na Górze. Człowiek jest sprawiedliwy wówczas, gdy w swych czynach odbija sprawiedliwość Boga. Nakazując „szukanie” królestwa Jezus wskazuje na potrzebę dynamicznego działania. Nie chodzi tylko o to, by na królestwo oczekiwać i biernie go wypatrywać, ale o podjęcie inicjatywy zaprowadzania i rozszerzania go.

Share: