Tylko dla zapaleńców! Cytata Ewangelii

Sławomir Snela, absolwent Podyplomowych Studiów Biblijnych przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, podjął się dzieła niezwykle żmudnego, by nie powiedzieć – karkołomnego. Przygotował zestawienie pełnego tekstu wszystkich Ewangelii (w języku polskim i greckim) i ułożył perykopy – jeśli było to możliwe – w porządku chronologicznym. Praca liczy niemal 1000 stron!

Komparatywna cytata Ewangelii to jednokrotne zacytowanie wszystkich wersetów czterech Ewangelii, w takim logicznym porządku, który umożliwi porównanie sposobu opisu treści ewangelicznych pomiędzy czterema Ewangeliami.

W niniejszej pracy, jako logiczny porządek cytowania wersetów ewangelicznych, wybrano kolejność chronologiczno-narracyjną, tzn. ustalono kolejność chronologiczną poszczególnych wydarzeń i wersetów, a tam gdzie ustalenie kolejności chronologicznej nie było możliwe, np. z powodu równoważności opisów w wersetach między kolejnymi Ewangeliami lub z powodu tego, że dany opis stanowi komentarz narratorski, wybierano kolejność wersetów dyktowaną względami narracji.

Komparatywną cytatę Ewangelii można sklasyfikować jako etap pośredni pomiędzy synopsą a harmonią. Wszelkie wyjaśnienia, jak korzystać z tego zestawienia, znajdziecie w szczegółowym wprowadzeniu. Wyzwanie dla zapaleńców. Zobaczcie sami: ZESTAWIENIE PERYKOP EWANGELICZNYCH W PORZĄDKU CHRONOLOGICZNYM.

Panu Sławkowi gratulujemy i dziękujemy za możliwość udostępnienia efektów Jego pracy!

Polub stronę na Facebook