Dar uzdrawiania, według tradycji synoptycznej towarzyszył Jezusowi i Jego uczniom. Jednym z najpowszechniejszych i zarazem najbardziej poszukiwanych cudów było uzdrowienie. Przekonanie Izraelitów, że to sam Bóg Jahwe leczy choroby ludzkie znalazło swój wyraz w przestrodze zapisanej na kartach Księgi Wyjścia: „Jeśli wiernie będziesz słuchał głosu Boga, Jahwe… nie ukarzę cię żadną z plag, jakie zesłałem na Egipt, bo Ja, Pan, chcę być twoim lekarzem” (Wj 15, 26). Natomiast opowiadania o uzdrowieniach w świecie kultury greckiej związane są z trwającym niemal tysiąc lat kultem boga Asklepiosa. Oprócz Epidauros na Peloponezie, skąd kult ten się wywodzi, znane są wielkie asklepiejony w Pergamonie, Smyrnie, na Krecie, Kos, a także w Atenach, Sikion i Trojzen. W Nowym Testamencie uzdrowienia dokonywane przez Jezusa potwierdzają Jego mesjańskie posłannictwo.