W Chrystusie

Pod Damaszkiem dla Pawła rozpoczęła się najwspanialsza przygoda odkrywania własnej tożsamości w Chrystusie. Był gotowy oddać za nią życie! Wcześniej był dumny z wrogiej postawy wobec chrześcijan, co sam wyznaje Panu: „zamykałem w więzieniach tych, którzy wierzą w Ciebie, i biczowałem w synagogach” (Dz 22,19). Po przylgnięciu do Tego, którego wcześniej prześladował, sam pięciokrotnie nadstawiał swój grzbiet pod bicz: „pięciokrotnie biłem bity po czterdzieści razów bez jednego” (2Kor 11,24).
Zapraszam do odkrywania naszej tożsamości w Chrystusie!

… błogosławię prześladowców

Strefa Biblii, W Chrystusie

 Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. (Rz 12,14) W dzielnicy Żydów ortodoksyjnych w Jerozolimie lub przy Murze Płaczu zobaczyć można czasem bardzo osobliwe sceny. Dwóch mężczyzn, wyznawców judaizmu ubranych tradycyjnie w czarne fraki i kapelusze, stoi naprzeciw siebie, żywo rozmawiając. Gestykulują przy tym teatralnie rękoma, łapią się za głowy, miotają pejsami… Ich…

Czytaj dalej »

… wyświadczam dobro słowem

Strefa Biblii, W Chrystusie

Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym.  (Ef 4,29) Wszyscy rodzice świata czekają z niecierpliwością na pierwsze słowa swojego dziecka.  Jednak zanim będą mogli wsłuchiwać się w dziecięcy słowotok, muszą cierpliwie i z mozołem, dzień po dniu, niemal od pierwszych chwil jego życia,…

Czytaj dalej »

… jestem szczęśliwym dawcą

Strefa Biblii, W Chrystusie

Każdy niech przeto postąpi tak,  jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. (2Kor 9,7) Kiedy ukończyłem studia na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, wykładowcy dawali nam, absolwentom, ostatnie wskazania. Jedno z nich brzmiało: „Prawdziwy biblista raz w roku odwiedza Ziemię Świętą”. Staram się stosować do…

Czytaj dalej »

… zyskuję niegasnącą radość

Strefa Biblii, W Chrystusie

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam, radujcie się! (Flp 4,4) Nierozumnym Galatom Paweł wyjaśnia, że radość jest jednym z owoców obecności i działania Ducha Świętego w sercu wierzącego: „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa” (Ga 5,22–23). W starożytnej Bibliotece Celsusa…

Czytaj dalej »

… przemieniam swój sposób myślenia

Strefa Biblii, W Chrystusie

Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. (Rz 12,2) Idąc za etymologią, nawrócenie (gr.metanoia) jako przemiana myślenia oznacza porzucenie czysto ludzkich dróg rozumowania i przyjęcie myśli Boga. Skarżył się niegdyś Pan przez Izajasza i skarży się dziś wobec nas: „myśli moje nie są myślami waszymi” (Iz 55,8). Rzeczywiście grecki termin metanoia zawiera rdzeń nous, czyli „umysł”. Nawrócenie…

Czytaj dalej »

… staję się wyrozumiałym

Strefa Biblii, W Chrystusie

A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy. (Rz 14,1) Staliśmy na przystanku autobusu miejskiego w Dortmundzie, żywo dyskutując, co robić dalej. Na wymianę przyjechało nas dziewięcioro. Teraz czwórka z nas chciała wracać już do akademika, a pozostali mimo zmęczenia mieli ochotę na dalsze zwiedzanie. Sytuacja stawała się nieprzyjemna.…

Czytaj dalej »

… oglądam świat oczyma Boga

Strefa Biblii, W Chrystusie

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. (1Kor 13,12) Jednym z najcenniejszych obrazów kolekcji Art Institute of Chicago jest dzieło Niedzielne popołudnie na wyspie La Grande Jatte Georges’a Seurata. Powstały w latach osiemdziesiątych XIX stulecia obraz to jeden…

Czytaj dalej »

… uczę się służyć

Strefa Biblii, W Chrystusie

Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. (Ga 5,13) List do Galatów powstał pod koniec lat pięćdziesiątych I wieku po Chr., a więc niemal dziesięć lat po postanowieniach soboru jerozolimskiego dotyczących przyjęcia pogan do Kościoła. Został napisany przez Pawła celem napomnienia tych judeochrześcijan, którzy wciąż jeszcze domagali się obrzezywania wierzących w Chrystusa pochodzenia pogańskiego. Prawdopodobnie w roku…

Czytaj dalej »

… uczę się przebaczać

Strefa Biblii, W Chrystusie

Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. (Ef 4,32) Podczas moich podróży pewnego lipcowego dnia dotarłem na Grenlandię. W Kulusuk powstała mała kaplica – niewielkie pomieszczenie w drewnie, z prostą amboną i ołtarzem, przed którym na postumencie ustawiono otwartą Biblię. Wokół kaplicy znajduje się niewielki cmentarz. Wszystkie groby są jednakowe. Nad ziemię…

Czytaj dalej »

… praktykuję miłość bez obłudy

Strefa Biblii, W Chrystusie

Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! (Rz 12,9–10) W dużym amerykańskim mieście pewna protestancka parafia czekała na przybycie nowego pastora. Nabożeństwo było przygotowane perfekcyjnie. Rada parafialna czekała z naręczami kwiatów, a jej przedstawiciel powtarzał wyuczone słowa powitania.…

Czytaj dalej »