W Chrystusie

Pod Damaszkiem dla Pawła rozpoczęła się najwspanialsza przygoda odkrywania własnej tożsamości w Chrystusie. Był gotowy oddać za nią życie! Wcześniej był dumny z wrogiej postawy wobec chrześcijan, co sam wyznaje Panu: „zamykałem w więzieniach tych, którzy wierzą w Ciebie, i biczowałem w synagogach” (Dz 22,19). Po przylgnięciu do Tego, którego wcześniej prześladował, sam pięciokrotnie nadstawiał swój grzbiet pod bicz: „pięciokrotnie biłem bity po czterdzieści razów bez jednego” (2Kor 11,24).
Zapraszam do odkrywania naszej tożsamości w Chrystusie!

… wyznaję to, w co wierzę

Strefa Biblii, W Chrystusie

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych  – osiągniesz zbawienie.  Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia,  a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.  (Rz 10,9-10) Wiara winna być wyznawana. Wyznanie winno płynąć z serca. Nie wystarczy wypowiadanie prawd, co do których…

Czytaj dalej »

… jestem większy od aniołów

Strefa Biblii, W Chrystusie

On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna. (Kol 1,13) Na początku pierwszej księgi w Biblii znajdujemy dwa opisy stworzenia świata. Bibliści jednym głosem twierdzą, że w obydwu podkreślona została niezwykła godność człowieka stworzonego na Boży obraz. Według opisu pierwszego człowiek został stworzony na końcu całego dzieła – jako jego…

Czytaj dalej »

… jestem usprawiedliwiony

Strefa Biblii, W Chrystusie

Człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez pełnienie uczynków Prawa, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. (Ga 2,16) Czasem zimą budziłem się o piątej trzydzieści nad ranem. Za oknem panowała ciemność. W pokoju było zimno. Wstawałem i spoglądałem przez okno. Mróz malował szyby. Sypał śnieg. Korki na wrocławskich ulicach zwiększały się. Ludzie spieszyli na szóstą do…

Czytaj dalej »

… staję się sprawiedliwością Bożą

Strefa Biblii, W Chrystusie

On [Bóg] to dla nas grzechem uczynił Tego,  który nie znał grzechu,  abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. (2Kor 5,21) Chrystus nie tylko przyjął na siebie wszystkie ludzkie grzechy, ale wręcz utożsamił się z nimi. Paweł pisze o tym w liście skierowanym do Koryntian, w którym przygotowuje adresatów na kolejną jego wizytę w mieście:…

Czytaj dalej »

… przemieniam się w Niego samego

Strefa Biblii, W Chrystusie

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. (Ga 2,20) Jednym z najbardziej znanych tekstów Pawłowych dotyczących życia w zjednoczeniu z Chrystusem jest fragment z Listu do Galatów: „Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję,…

Czytaj dalej »

… wszystko uznaję za stratę

Strefa Biblii, W Chrystusie

I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę  ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym tylko pozyskał Chrystusa. (Flp 3,8) Jeden z największych poetów epoki Cezara Augusta, Owidiusz, był współczesny Jezusowi. Pochodzący z doliny Apeninów piewca miłości jest autorem Sztuki kochania,…

Czytaj dalej »

… odkrywam moc imienia Jezus

Strefa Biblii, W Chrystusie

Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. (Flp 2,11) Od czasów niewoli babilońskiej, czyli od VI wieku przed Chr. Żydzi zaprzestali wypowiadania imienia Bożego. Uprowadzeni na wygnanie zarzucili rodzimy język hebrajski na rzecz aramejskiego, którym posługiwano się w Babilonii. Hebrajski stał się językiem świętym, językiem Biblii, którą później co szabat odczytywano w synagogach. Gdy…

Czytaj dalej »

… jestem ocalony

Strefa Biblii, W Chrystusie

Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. (Rz 5,8) Pod koniec listopada 1987 roku na pokładzie samolotu pasażerskiego Koreańskich Linii Lotniczych wybuchła bomba. Podłożyło ją dwoje agentów północnokoreańskich, dwudziestopięcioletnia kobieta i nieco starszy mężczyzna. Gdy ich schwytano, oboje próbowali popełnić samobójstwo. Mężczyźnie próba się…

Czytaj dalej »

… odkrywam miłość Ojca

Strefa Biblii, W Chrystusie

On, który własnego Syna nie oszczędził,  ale Go za nas wszystkich wydał,  jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? (Rz 8,32)  Kiedy Tercjusz sięgnął po pióro, by pod dyktando Pawła napisać list do chrześcijan mieszkających w Rzymie, apostoł narodów nie znał jeszcze tamtejszej gminy. List powstawał prawdopodobnie pod koniec lat pięćdziesiątych I…

Czytaj dalej »

… jestem dzieckiem Boga

Strefa Biblii, W Chrystusie

Region Amhara, Etiopia (fot. M. Rosik) Na dowód tego, że jesteście synami,  Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego,  który woła: Abba, Ojcze!  A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem.  Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.  (Ga 4,6–7) Żydowskie święto Chanuka przypada w okolicach czasowych Bożego Narodzenia. W semestrze zimowym,…

Czytaj dalej »