W Chrystusie

Pod Damaszkiem dla Pawła rozpoczęła się najwspanialsza przygoda odkrywania własnej tożsamości w Chrystusie. Był gotowy oddać za nią życie! Wcześniej był dumny z wrogiej postawy wobec chrześcijan, co sam wyznaje Panu: „zamykałem w więzieniach tych, którzy wierzą w Ciebie, i biczowałem w synagogach” (Dz 22,19). Po przylgnięciu do Tego, którego wcześniej prześladował, sam pięciokrotnie nadstawiał swój grzbiet pod bicz: „pięciokrotnie biłem bity po czterdzieści razów bez jednego” (2Kor 11,24).
Zapraszam do odkrywania naszej tożsamości w Chrystusie!

… uczę się okazywać miłość w sposób należyty

Strefa Biblii, W Chrystusie

Rzym, Piazza Navona, 4 dni temu Pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim,  który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem,  chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku. (1Kor 5,11) Osoby dopuszczające się ciężkich grzechów i niemające zamiaru z tego zrezygnować, niekiedy same siebie określają terminem „siostra”…

Czytaj dalej »

… jestem piewcą miłości braterskiej

Strefa Biblii, W Chrystusie

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. (1Kor 13,1) W Etyce wartości ks. Józef Tischner pisał: „Człowiek jest jak płynąca poprzez czas – pieśń. Kto gra ową pieśń? Sam człowiek jest tu instrumentem i artystą”. Wykonanie tischnerowskiej pieśni polega między innymi na praktykowaniu przykazania…

Czytaj dalej »

… uczę się kochać

Strefa Biblii, W Chrystusie

Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość. (1Kor 13,13) Bóg wybrał język grecki, by w nim zawrzeć przesłanie o swojej miłości do mnie. Wybrał go także po to, by zachęcić mnie do kochania innych. Język grecki jest bardzo bogaty w wyrażaniu różnych odcieni najbardziej szlachetnej ludzkiej…

Czytaj dalej »

… jestem mocny

Strefa Biblii, W Chrystusie

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. (Flp 4,13) Św. Jan Chryzostom w homilii do Pierwszego Listu do Koryntian pisał: „Skądże więc ci, którzy za życia Chrystusa nie mieli dość sił, aby oprzeć się Żydom, po Jego śmierci, po złożeniu do grobu – skoro, jak powiadacie, nie zmartwychwstał i nie przemawiał do nich, nie dodał…

Czytaj dalej »

… wszystko może służyć ku mojemu dobru

Strefa Biblii, W Chrystusie

Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. (Rz 8,28) Chrześcijaństwo jest religią pełną paradoksów. Jednym z nich są skutki świadectwa dawanego o Chrystusie. Dzielenie się wiarą nie poddaje się prawom ekonomii. Według jej zasad, gdy dzielę się jakimś dobrem…

Czytaj dalej »

… odkrywam swój charyzmat

Strefa Biblii, W Chrystusie

Każdy otrzymuje własny dar od Boga, jeden taki, a drugi taki. (1Kor 7,7) Dwunasty rozdział Pierwszego Listu do Koryntian wprowadza czytelników w świat charyzmatów. W kilku wierszach Paweł przedstawia całą ich listę: „Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu…

Czytaj dalej »

… otrzymałem życie w Duchu Świętym

Strefa Biblii, W Chrystusie

 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. (2Tm 1,7) Elisabeth Kübler Ross, autorka zaliczanej już do klasyki książki Rozmowy o śmierci i umieraniu twierdzi, że na ostatnim etapie świadomego przygotowania się nieuleczalnie chorych osób do odejścia, liczą się rzeczy absolutnie najważniejsze. Jest to droga akceptacji nadchodzącej śmierci. Wtedy mówi się…

Czytaj dalej »

… uznaję naturalne poznanie Boga

Strefa Biblii, W Chrystusie

Od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty  – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła. (Rz 1,20) Augusto Guerriero, włoski pisarz, jest autorem dzieła zatytułowanego Szukałem i nie znalazłem. Publicysta dzieli się swoim doświadczeniem poszukiwania Boga, które spełzło na niczym. Autor wyjaśnia, że poszukiwał Boga, jednak nie znalazł przekonujących argumentów za…

Czytaj dalej »

… umacniam się duchowo naturalnymi środkami

Strefa Biblii, W Chrystusie

Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną,  pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. (Flp 3,13-14) Eksperyment wyglądał następująco: ze ściany jednego z amerykańskich koledżów zdjęto…

Czytaj dalej »

… doświadczam wolności

Strefa Biblii, W Chrystusie

Ku wolności wyswobodził was Chrystus! A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. (Ga 5,1) Apostoł narodów nie przebiera w słowach. Dowód? Mieszkańców Galacji nazywa głupimi! I ma ku temu jasny powód. Ten mianowicie, że Chrystus wyzwolił ich spod panowania Prawa, a oni znów sami z własnej woli oddają…

Czytaj dalej »