AudioEwangelia Mateusza

W Galilei

Galilea jako kraina geograficzna rozciąga się od rzeki Litanii w obecnym Libanie aż do doliny Jizreel. W czasach biblijnych chętnie posługiwano się określeniem „Galilea pogan”, ze względu na fakt, że ludność żydowska zmieszana tam była z ludnością pogańską.

Przysłowiowe (i biblijne) pytanie: „Czyż może być co dobrego z Nazaretu?” (J 1,46) zrodziło się z faktu, że Nazaret w Galilei w dużej mierze zamieszkiwany był przez pogan, którymi Żydzi pogardzali. Galilea jednak stanowiła główny obszar publicznej działalności Jezusa. Natomiast nazwa wyżynnego terenu Wzgórza Golan pochodzi zapewne od hebrajskiego terminu „okrąg”.

Teren ten rozciąga się między górą Hermon a Wadi al-Jarmuk, na wschód od Jordanu. W pismach Józefa Flawiusza Wzgórza Golan określane są mianem Gaulanitydy.

Share: