„Walcz w dobrych zawodach o wiarę” (1 Tm 6, 12a). Relektura metaforyki sportowej w listach proto- i deuteropawłowych

„Walcz w dobrych zawodach o wiarę” (1 Tm 6, 12a)
Relektura metaforyki sportowej w listach proto- i deuteropawłowych
A. Rambiert-Kwaśniewska
Bibliotheca Biblica
Wydawnictwo TUM
Wrocław 2014

 

Opis

W swej znakomitej pracy autorka zajęła się metaforami sportowymi w listach proto- i deuteropawłowych. Po rzetelnym nakreśleniu kontekstu historycznego i literackiego dla swych badań, z dużą swadą analizuje teksty listów, w których powracają metafory sportowe, by ostatecznie pokusić się o zwięzłą, aczkolwiek precyzyjną syntezę teologiczną. Książka ta stanowi znakomite i twórcze studium, wpisujące się w badania nad epistolografią Nowego Testamentu.

 

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

STAN BADAŃ

KONTEKST HISTORYCZNY I LITERACKI

1. Literatura źródłowa o sporcie

2. Sport

Konkluzja

TRENING – WALKA – ZWYCIĘSTWO.

Analiza egzegetyczna

1. Zmagania apostolskie Pawła

2. Treningi i zmagania współpracowników Pawła

3. Meta i wieniec a zmartwychwstanie

4. Walka o czystość wiary

5. Jedność regułą zmagań

6. Między walką a modlitwą

7. Rzymskie męstwo

Konkluzja

OD BANAŁU DO TEOLOGII

1. Perspektywa krytyczno-literacka

2. Perspektywa teologiczna

Konkluzja

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

 

Publikacja stanowi rozprawę doktorską Pani Anny Rambiert-Kwaśniewskiej