Wartość Królestwa Bożego w przypowieściach Ewangelii Synoptycznych

Wartość Królestwa Bożego w przypowieściach Ewangelii synoptycznych
J. Jaromin
red. M. Rosik
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
Wrocław 2008

 

Opis

Tajemnicę Królestwa Bożego Jezus tłumaczył w przypowieściach. Wskazywał na moment jego przyjścia i aktualną obecność, na wzrost i jego dynamikę, przedstawiał opór, na który natrafia Królestwo Boże oraz potrzebę czujności, by nas nie zaskoczyło, wskazywał również na konieczność wysiłku dla Królestwa i postawę człowieka, który do niego dąży. Jezus nauczał głównie w przypowieściach, ponieważ człowiek nie jest w stanie ogarnąć wprost rzeczywistości, która przekracza jego doświadczenie i wyobraźnię. Metafora i analogia są w stanie tę rzeczywistość przybliżyć. Jezus nie wybrał przypowieści jako sposobu nauczania przypadkowo. Jego wizja Królestwa każe Mu je ukazywać jako rzeczywistość obecną i ukrytą pośród życiowych spraw, najzwyklejszych, codziennych ludzkich doświadczeń. Gdybyśmy próbowali interpretować przypowieść ewangeliczną jako skomplikowaną alegorię, pozbawimy ją sensu, ponieważ w przypowieści zostaje przywołana codzienna, dobrze znana rzeczywistość, ale w taki sposób, że przebija przez nią inna rzeczywistość – Królestwo Boże w teraźniejszości dnia codziennego.

 

Spis treści

Wykaz skrótów

Bibliografia

Wstęp

ROZDZIAŁ I: Przypowieści o skarbie i perle

I.1. Przypowieść skarbie (Mt 13,44)
I.1.1. Analiza lingwistyczna
I.1.2. Analiza narracyjna
I.1.3. Analiza diachroniczna
I.2. Przypowieść o perle (Mt 13,45-46)
I.2.1. Analiza lingwistyczna
I.2.2. Analiza narracyjna
I.2.3. Analiza diachroniczna

ROZDZIAŁ II: Przypowieści o budowie wieży i królu wyruszającym na wojnę

II.1. Przypowieść o budowie wieży (Łk 14,28-30)
II.1.1. Analiza lingwistyczna
II.1.2. Analiza narracyjna
II.1.3. Analiza diachroniczna
II.2. Przypowieść o królu wyruszającym na wojnę (Łk 14,31-32)
II.2.1. Analiza lingwistyczna
II.2.2. Analiza narracyjna
II.2.3. Analiza diachroniczna

ROZDZIAŁ III: Przypowieści o talentach i minach

III.1. Przypowieść o talentach (Mt 25,14-30)
III.1.1. Analiza lingwistyczna
III.1.2. Analiza narracyjna
III.1.3. Analiza diachroniczna
III.2. Przypowieść o minach (Łk 19,11-27)
III.2.1. Analiza lingwistyczna
III.2.2. Analiza narracyjna
III.2.3. Analiza diachroniczna

Zakończenie