Łukaszowy przekaz o powołaniu Pawła

Łukaszowy przekaz o powołaniu Pawła
Bibliotheca Biblica
R. Orłowski
red. M. Rosik
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
Wrocław 2008

 

Opis

Powołanie Pawła było jednym z najważniejszych wydarzeń, jakie miało miejsce w pierwszych latach chrześcijaństwa. Geograficzna ekspansja Kościoła, w sposób, w jaki została ukazana w księgach Nowego Testamentu w dużej mierze związana była z posługiwaniem Apostoła Narodów. Rozpoczęcie działań misyjnych Pawła było konsekwencją niezwykłej przemiany, jaka miała miejsce w Jego życiu pod bramami Damaszku. Jeden z największych prześladowców chrześcijan stał się najbardziej gorliwym głosicielem Ewangelii. Sam jednak Paweł w swoich listach zdaje się niewiele mówić o zdarzeniu, które w tak istotny sposób zaważyło na historii całego Kościoła. Inaczej jest w Dziejach Apostolskich. Św. Łukasz trzykrotnie przedstawia tę historię na kartach swojej księgi, w rozdziałach 9, 22 i 26. Czyni to jednak za każdym razem w sposób odmienny. Wszystkie trzy relacje na temat ukazania się Jezusa Szałowi – Pawłowi, gdy ten podążał do Damaszku, różnią się wyraźnie pomiędzy sobą. Właśnie obecność trzech rożnych opisów tego samego wydarzenia w Dziejach Apostolskich jest przedmiotem niniejszego studium.

 

Spis treści

WSTĘP

Rozdział I: ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Rozdział II: GATUNEK LITERACKI

Rozdział III: TRADYCJA I REDAKCJA PRZEKAZÓW O POWOŁANIU APOSTOŁA

Rozdział IV: OD ANALIZY NARRACJI DO TEOLOGII

Rozdział V: FUNKCJA OPOWIADAŃ W ŁK-DZ

ZAKOŃCZENIE

WYKAZ SKRÓTÓW

BIBLIOGRAFIA