Wątpliwości w wierze? Mile widziane (2)

Z Kiko Argüello w Domus Galilaeae

„Tekst bez kontekstu jest pretekstem” – takim powiedzeniem chętnie posługują się literaturoznawcy. W przypadku Pisma Świętego chodzi nie tylko o kontekst literacki. Aby głębiej zrozumieć znaczenie tekstu natchnionego, warto sięgać po jego kontekst kulturowy, religijny, historyczny, społeczny, a nawet polityczny. Każdy z nich rzuca snop światła wydobywający z cienia przesłanie teologiczne i egzystencjalne całych ksiąg biblijnych i poszczególnych ich fragmentów. Może takie spojrzenie pozwoli rozwiać niektóre wątpliwości sceptyków?

Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska.