Czasem zdarza nam się słyszeć, że religia jest ideologią. Nic bardziej błędnego.

Otwórzmy jakikolwiek słownik, leksykon czy encyklopedię. W każdej z tych książek znajdziemy bardzo podobne określenia ideologii: jest to przyjęty zespół przekonań, poglądów i wartości określonej grupy społecznej. Na bazie tych przekonań, poglądów i wartości grupa decyduje o swoim sposobie działania w społeczeństwie i swoim stylu życia. Powtórzmy raz jeszcze: istotą ideologii jest zbiór wspólnych dla jakiejś, czasem małej grupy, poglądów, przekonań i wartości.

Istotą religii jest wiara, czyli osobowa więź z Bogiem. Dopiero z tej więzi wynikają przekonania i sposób życia.

Słuchaj w Radio „Wrocław” w każdą niedzielę o 6.50