Wiara i wyznanie. Teksty biblijne i ich orędzie

Wiara i wyznanie. Teksty biblijne i ich orędzie
H. Langkammer,
red. M. Rosik,
Bibliotheca Biblica,
Wrocław 2013

 

Opis

Czytelnik może zapyta, dlaczego książka napisana z okazji koœcielnego Roku Wiary nosi taki właśœnie tytuł. Odsyłam zatem do œśw. Pawła. To on zachęcił mnie, żebym monografię o wierze tak właśœnie zatytułował. W Liœście do Rzymian bowiem, w dziesiątym rozdziale pośœwięconym zagadnieniu «Nowej Sprawiedliwoœści» (10, 5-15), pisze: «Jeśœli ustami wyznasz: PANEM JEST JEZUS, a w sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z umarłych, doznasz zbawienia. Albowiem sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami do zbawienia» (10, 9-10)”. Takimi słowami zachęca Autor do przeczytania książki, w której omawia temat wiary łącznie z formami jej wyznawania w Starym i Nowym Testamencie. Wieńczy ją traktat maryjny z uwzględnieniem omówienia, kim jest Maryja – wzór wiary – w swojej roli jako Salvatoris Mater.

 

Spis treści

Wprowadzenie

I. Stary Testament

II. Nowy Testament

III. Wiara Maryi Świętej Bożej Rodzicielki Matki Odkupiciela

Wybrana literatura