Skąd się wziął świat? Historyczne lekcje duchowości scjentystycznej

Skąd się wziął świat? Historyczne lekcje duchowości scjentystycznej
A. Siemieniewski
Fides et ratio 1
red. M. Rosik i in.
Wrocław 2012

 

Opis

Pierwsza publikacja nowej serii Fides et ratio, która ukazała się staraniem Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, omawia, w oparciu o teksty źródłowe, relacje między wiarą i myślą chrześcijańską, z jednej strony, a dawną i współczesną nauką, z drugiej. W niniejszej publikacji autor pokazuje, że u podstaw pozornego konfliktu między nauką a wiarą chrześcijańskąstoją stoją różne, często nieżyczliwe wierze, ideologie. Chrześcijaństwo nie jest wrogiem nauki. Odkrywanie praw rządzących światem materialnym, zachwyt nad jego pięknem i harmonią od początków chrześcijaństwa stanowiły jeden z ważnych elementów duchowości chrześcijańskiej oraz światopoglądu budowanego na wierze w Chrystusa.

 

Spis treści

Przedmowa

Wstęp

I. Nauka za czasów Wikingów

II. Grawitacja papieżowi nieposłuszna

III. Jan Paweł II zakazuje badań?

Zakończenie

Aneks

Bibliografia