Wiara pod lupą. Współczesne pytania o racjonalność wiary

Wiara pod lupą. Współczesne pytania o racjonalność wiary
 Fides et ratio 3
 red. M. Rosik i in.
 Wrocław 2014

 

Opis

W Roku Wiary (11 października 2012 – 24 listopada 2013) Inicjatywa Akademicka Fides et ratio zainspirowana listem Porta Fidei papieża Benedykta XVI oraz nauczaniem Kongregacji Nauki Wiary zaproponowała cykl wykładów otwartych pod wspólnym tytułem Wiara pod lupą. Niniejsza publikacja zawiera teksty wykładów z cyklu Wiara pod lupą. Na osiem pytań dotyczących naszej wiary odpowidają pracownicy naukowi Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu im. adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Spis treści

Wstęp

Dlaczego wierzę? Trzy świadectwa

Credo – od Boga czy od ludzi?

Dogmat – prawda czy gwałt zadany rozumowi?

Dlaczego Chrystus?

Dlaczego chrześcijaństwo?

Czy Kościół jest wiarygodny? Dlaczego? Zawsze? Odpowiedź ks. Mariana Ruseckiego

Czy nauka może zastąpić wiarę? Relacja między wiarą a nauką w tekstach Josepha Ratzingera (Benedykta XVI)

Dlaczego ludzie nie wierzą?