„Wprowadzenie” do: K. Czech, Zachęty etyczne dla duchowości chrześcijańskiej w Listach Pawłowych

Powołanie Pawła było jednym z najważniejszych wydarzeń, jakie miało miejsce w pierwszych latach chrześcijaństwa. Geograficzna ekspansja Kościoła, w sposób, w jaki została ukazana w księgach Nowego Testamentu w dużej mierze związana była z posługiwaniem Apostoła Narodów. Rozpoczęcie działań misyjnych Pawła było konsekwencją niezwykłej przemiany, jaka miała miejsce w Jego życiu pod bramami Damaszku. Jeden z największych prześladowców chrześcijan stał się najbardziej gorliwym głosicielem Ewangelii.

Podczas trwającego wciąż roku świętego Pawła w Kościele podejmowane są liczne inicjatywy mające na celu przybliżenie życia i myśli teologicznej Apostoła Narodów. W tę listę inicjatyw wpisuje się także pozycja ks. Konrada Czecha, zatytułowana Zachęty etyczne dla duchowości chrześcijańskiej w listach Pawłowych. Składa się ona z dwóch części. W pierwszej Autor przybliża życie i działalność apostolską Pawła, w drugiej prezentuje wezwania etyczne, przed jakimi staje osoba wierząca w Chrystusa. Prezentacja ta ma charakter systematyczny, gdyż omówione zostały poszczególne listy zaliczane do Corpus Paulinum. W zakończeniu raz jeszcze akcentuje najważniejsze zachęty Pawła dotyczące moralnego wysiłku chrześcijan.

Książka pisana jest językiem niezwykle przystępnym. Mogą po nią sięgnąć zarówno badacze – bibliści, którzy szukają syntetycznego ujęcia zagadnień etycznych listów Pawłowych, jak i ci wierzący, którzy w osobistej refleksji pragną pogłębić swą wiedzę o myśli Apostoła Narodów. Nie tylko zresztą wiedzę, książka bowiem może przyczynić się także do pogłębienia życia duchowego i ożywienia modlitewnej relacji z Bogiem. Jeśli spełni choć jedno z tych zadań, należy uznać, że cel jej napisania został osiągnięty. Oddając do rąk Czytelników pozycję autorstwa ks. Konrada Czecha, życzę wszystkim ciekawych refleksji na drogach duchowych poszukiwań i poznawania myśli etycznej jednej z najwybitniejszych postaci chrześcijaństwa.