Z piekła rodem czyli rodowód diabła

Szatan – podstawowe znaczenie hebrajskiego imienia zawiera się w polu semantycznym rzeczownika „przeciwnik”. Może oznaczać człowieka (2Sm, 19,23), który sprzeciwia się woli Boga, może też odnosić się do samego anioła Boga, który przeszkadza w niezgodnym z wolą Jahwe działaniu człowieka. Imię „diabła” jest greckim tłumaczeniem imienia Szatana z hebrajskiego, a etymologicznie odnosi się do „tego, który dokonuje podziałów”. Autor Księgi Mądrości utożsamia diabła z wężem przedstawionym w biblijnym micie o upadku pierwszych rodziców (Mdr 2,24). Identyfikację tę przejmuje autor Apokalipsy, mówiący o Chrystusie: „pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i Szatan… i wtrącił go do czeluści” (Ap 20,2).