Rekolekcje adwentowe w katedrze wrocławskiej

Zachariasz – ojciec Jana Chrzciciela (homilia)

Wczesnochrześcijańska tradycja niemal jednogłośnie wskazuje na Ain Karem, dziś niewielkie miasteczko na zachodnich przedmieściach Jerozolimy, w połowie drogi do Betlejem. Tu waśnie stał dom, w którym Zachariasz zamartwiał się kondycją swojej niepłodnej żony, Elżbiety. Pierwszy kościół ku czci Poprzednika Pańskiego powstał w V w. Po zniszczeniach został odbudowany przez krzyżowców, jednak szybko przeszedł w ręce muzułmanów (w 1187 roku). W drugiej połowie XVII w. teren przejęli franciszkanie i odbudowali zniszczoną świątynię.  W ołtarzu głównym przedstawiono postać samego Chrzciciela, boczne dedykowane są Elżbiecie i Zachariaszowi. W nawie północnej znajduje się grota, gdzie miał przyjść na świat Poprzednik Chrystusa. W jej centrum znajduje się łaciński napis: Hic praecursor Domini natus est („Tu narodził się Poprzednik Pański”).

Jak się modlić? (konferencja)

Albert Einstein nazywał modlitwę „poznawaniem myśli Boga”. Czy jesteśmy w stanie to uczynić? Czy Bóg odsłania nam rąbka tajemnicy, byśmy mogli poznać Jego myśli? Czy są jakieś konkretne praktyki, które sprawią, że nasza modlitwa okaże się skuteczna?

Jakie szczęście? (homilia)

Starożytny mędrzec Arystoteles, założyciel ateńskiej szkoły zwanej Likejon (stąd nasze „liceum”), mawiał, że szczęście człowieka nie tkwi w osiągnięciu celu, ale w samej drodze ku niemu. Jeśli porównać by tę prawdę do wspinaczki na Mont Blanc, szczęściem jest nie tyle dotarcie na szczyt, ale sama wędrówka – zmaganie się z każdym uciążliwym etapem drogi. Wymaga to pracy i wysiłku. I właśnie on czyni nas lepszymi ludźmi. Jezus mógł zamienić kamień w chleb, jednak wolał pokazać, że to ma prawdziwą wartość, do czego dąży się przez pracę i własny wysiłek.

Jak słuchać Boga? (konferencja)

Przez proroka Amosa Bóg zapowiadał głód na ziemi. Nie głód chleba, lecz głód słuchania słowa Pańskiego. Czy dziś spełnia się wyrocznia Amosa? Czy jesteśmy głodni słowa Boga? Oto kilka sposobów, za pomocą których Bóg wciąż mówi do swojego ludu.