AudioW roku liturgicznym

Rekolekcje adwentowe – wprowadzenie

Śpiew, wino i kobiety – to hasło poprowadzi nas przez adwentowe rekolekcje. Tylko od nas – od naszych pragnień, postanowień i dążeń – zależy, czy Jezus narodzi się i pozostanie w naszych sercach. Nam nie objawił się anioł z nieba, jak Józefowi. Nie otrzymaliśmy znaku, o którym mówił prorok Izajasz do króla Achaza w pierwszej lekturze. Nie prowadziła nas gwiazda. Nie widzieliśmy łuny na niebie, która oświetlała drogę pasterzom i nie słyszeliśmy czystego śpiewu chórów anielskich. Ale jak wszyscy oni – bardzo oczekujemy na Pana…

 

Share: