Żyjemy dla Pana
Księga Pamiątkowa dedykowana S. Profesor Ewie Józefie Jezierskiej OSU
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin,
red. M. Rosik,
Wrocław 2005, ss. 816

 

Spis treści

 • Słowo Metropolity Wrocławskiego
 • Życiorys Siostry Ewy Józefy Jezierskiej OSU
 • Ks. Jan Adamarczuk, I Synod Diecezji Pińskiej
 • O. Marian B. Arndt OFM, Madaba w krainie Moabu
 • Ks. Jerzy Chmiel, Portret i testament biblisty. Paul Beauchamp (1924-2001)
 • Ks. Michał Czajkowski, Imperatyw ekumeniczny
 • Ks. Bogusław Drożdż, W stronę dookreślenia społeczeństwa pluralistycznego (refleksja etyczno-społeczna)
 • Ks. Edward Górecki, Parafia miejscem spełniania się Kościoła
 • Mieczysław Guzewicz, Agape w Ewangelii
 • Ks. Wiesław Haczkiewicz, Eucharystia w życiu katolika
 • Ks. Stanisław Haręzga, Tytuły chrystologiczne w kerygmacie Dz 3,13-15
 • Ks. Tomasz Hergesel, Przymierze
 • Ks. Waldemar Irek, Pomocniczość w Kościele. Prezentacja wybranych poglądów
 • Ks. Dariusz Iwański, Fearing Yahweh in Proverbs
 • Ks. Tomasz Jelonek, Upadek i zapowiedź odrodzenia
 • Ks. Piotr Jurzyk, Logos jako ktisma i poiema u Ariusza
 • Ks. Antoni Kiełbasa SDS, Wrocław w przełomowym okresie 1945 roku
 • Ks. Jan Klinkowski, Między starym a nowym Prawem – znak w Kanie Galilejskiej (J2,1-12)
 • Ks. Mieczysław Kogut, Sytuacja religijna w biskupim mieście Kąty w latach 1530-1651
 • Ks. Józef Kozyra, Tytuły wyrażające pierwszeństwo Chrystusa w Tradycji apostolskiej Nowego Testamentu
 • Ks. Jan Krucina, Zwiastowanie słowa Bożego. Chrystus sensem, szczęściem, nadzieją
 • Ks. Jacek Kucharski, Il messaggio di Dn 2 e la sua rileuanza per una societá che ha una situazione sociologica e storica diversa da quella presupposta in Daniele
 • O. Hugolinus Langkammer OFM, Erhöhungs – Christologie als Ausgangspunkt für eine kosmologische Christologie im Blickfeld des Neuen Testaments
 • Ks. Janusz Lemański, Czy Jahwe rzeczywiście chciał zabić Mojżesza? (Wj 4,24-26)
 • Ks. Henryk Lempa, Kobiety w Ewangelii wg św. Jana
 • O. Waldemar Linkę CP, Semicki idiom w J 13,2
 • O. Piotr Liszka CFM, Język jako instrument i przedmiot teologii
 • Ks. Artur Malina, „Maestro con autoritá” (Mc 1,22) come caratteristica mawiana di Gesu
 • Ks. Andrzej Małachowski, Kobiety w matematyce
 • Ks. Józef Mandziuk, Urszulanki czarne we Wrocławiu do XX wieku
 • Ks. Mieczysław Mikołajczak, Znaczenie świątyni w opisie niezwykłych wydarzeń po śmierci Jezusa na krzyżu (Mk 15,38-41)
 • Ks. Eugeniusz Mitek, Ewangelia Jezusa
 • Ks. Antoni Młotek, Pismo Święte jako źródło życia duchowego pierwszych chrześcijan
 • Ks. Piotr Nitecki, Koncepcja ruchu biblijnego w Polsce wg ks. prof. Eugeniusza Dąbrowskiego
 • Ks. Andrzej Nowicki, Ustanowienie wspólnoty Kościoła według Gerarda Philipsa
 • Ks. Hubert Ordon SDS, „Ducha mego wylałem na dom Izraela”… (Ez 39,29)
 • Ks. Edward Pasionek, „Na krzyż z Nim” (Mt 27,22)
 • Ks. Józef Pater, Ks. Zbigniew Kaznowski – biblista wrocławski (1 11927-24 IX 2001). Działalność dydaktyczna i studia uzupełniające
 • Ks. Rajmund Pietkiewicz, Epizod z historii Biblii Tysiąclecia. Przedruki Biblii organizowane przez F. Blachnickiego oraz reprinty nieznanego pochodzenia
 • O. Wojciech Popielewski OMI, Miłosierny czy sprawiedliwy -pytanie o Boga w świetle ST…
 • S. Jolanta Judyta Pudełko PDDM, Ezechielowa nowa świątynia zapowiedzi i realizacja……
 • Ks. Tadeusz Reroń, Nagość w sztuce. Aspekt moralny
 • Ks. Roman E. Rogowski, Abyśmy poznawali Prawdziwego. Myśl judaistyczna jako inspiracja w teologii chrześcijańskiej
 • Ks. Mariusz Rosik, Historia Iesu – historia Israel. De Evangelii secundum Matthaeum structura
 • Ks. Andrzej Siemieniewski, Gołębica i ptaki żądzy: O Mertonie, buddyzmie i odnowie wiary
 • S. Jelizawieta Sikorskaja SMCB, Bojaźń Boża
 • Ks. Piotr Sroczyński, Katecheta nauczycielem modlitwy
 • Ks. Sławomir Stasiak, Alcune scoperte bibliche
 • Ks. Józef Swastek, Współpraca Sługi Bożego księdza prałata Józefa Antoniego Roberta Spiskego z księdzem Józefem Wawrzyńcem Wieckiem we Wrocławiu
 • Ks. Antoni Tronina, Siedmiu synów Jafeta (Rdz 10,2)
 • Ks. Julian Warzecha SAC, Rola Samuela według 1 Sm 1,1 -4,la.
 • Ks. Wiesław Wenz, Le regole Concilio di Trento nella vita religiosa
 • Michał Wojciechowski, Pawiowe „chlubienie się” na tle literatury antycznej
 • Ks. Mirosław Stanisław Wróbel, Who Is the Liar in Jn 8:44?
 • Ks. Zbigniew Zięba, Biblical Hebrew Poetry in Recent Research
 • Zenon Ziółkowski, Z najtrudniejszych stronic Biblii
 • S. Krystyna Żychlińska CSDP, Józef i Maryja wzorem rodziny chrześcijańskiej