Dzisiejszy Amman to miasto niemal na wskroś muzułmańskie. Jego historia sięga jednak o wiele dalej niż czasy proroka Mahometa. Gdy Izrael zaczynał formować swą państwowość, wśród Ammonitów była ona już silna. Militarna ekspansja Rabba (tak nazywał się niegdyś dzisiejszy Amman) doprowadziła do wojny z Izraelitami. Właśnie wtedy Jefte złożył nierozważny ślub, iż jeśli wygra bitwę, przedstawi Bogu w ofierze pierwsze stworzenie, które wyjdzie mu naprzeciw podczas tryumfalnego powrotu. Stworzeniem okazała się nim jego własna córka. Dwie kolejne biblijne wzmianki o dzisiejszym Ammanie łączą się z postacią Dawida. Gdy po śmierci króla Rabba Dawid wysłał poselstwo z kondolencjami do syna władcy, ten zrozumiał je opacznie i rozpoczął działania wojenne. Do wojny doszło de facto z powodu złych doradców króla Amonitów, którzy nie uwierzyli w szczerość poselstwa Dawida. Tłumaczyli swemu władcy: „Może sądzisz, że Dawid przez cześć dla twojego ojca przysłał do ciebie pocieszycieli? A może raczej Dawid wysłał sługi swoje do ciebie po to, aby miasto dokładnie poznać i aby je potem zburzyć?” (2Sm 10,3). Trzecia wreszcie wzmianka o dzisiejszej stolicy Jordanii mówi o tym, że gdy Dawid dopuszczał się grzechu z Batszebą, jej mąż, Uriasz, walczył właśnie pod Rabba. Próba sprowadzenia go do rodzinnego domu  nie powiodła się. Przyjechał do Jerozolimy, lecz nie wstąpił do domu. Dawid nie mógł więc utrzymywać, że dziecko Batszeby pochodzi z prawowitego łoża i właśnie dlatego postanowił zabić żołnierza. Postępek króla został surowo ukarany, a Pan skierował do niego pełne wyrzutu sowa przez proroka Natana: „Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w Jego oczach?”. Później na kartach Biblii nie słychać o mieście. Następna wzmianka pochodzi z czasów o niemal jedenaście wieków późniejszych. Za czasów rzymskich Rabba przestaje istnieć. Nazwa zostaje zmieniona na Filadelfia.

Dziś za jeden z największych zabytków Ammanu uchodzi wzniesiona w VIII w. cytadela, którą tacza siedmiuset metrowy mur. Z czasów rzymskich widoczne są udostępnione dla turystów pozostałości po amfiteatrze, który mógł pomieścić sześć tysięcy widzów, a także otoczone z trzech stron kolumnami forum, nimfeum, czyli kompleks fontann i basenów oraz zbudowana za Marka Aureliusza świątynia Herkulesa. Meczet króla Husajna, wybudowany w 1924 roku, dostępny jest tylko dla wyznawców islamu. Turystom natomiast udostępniono meczet króla Abd Allaha z błękitną kopułą i działające przy nim Muzeum Islamskie. Warto zajrzeć także na głośne targowisko, o typowo bliskowschodnim kolorycie.