Apokalipsa Św. Jana. Realia archeologiczno-historyczne w wizjach i symbolice

Archeolog czyta Biblię.
Apokalipsa św. Jana. Realia archeologiczno-historyczne w wizjach i symbolice
H. Langkammer
red. M. Rosik
Wrocław 2010

 

Opis

Apokalipsa św. Jana jest księgą profetyczną, księgą symboli, wizji i audycji. Czy w tego rodzaju szacie literackiej można dopatrzeć się realiów archeologicznych i historycznych? Inaczej mówiąc, czy natchniony wizjoner Apokalipsy nazywający się Janem nawiązuje do historii, a jeśli tak, to czy tę historię można zrozumieć bez nawiązania do realiów archeologicznych? Autor postanowił prześledzić teksty i odpowiedzieć na te właśnie pytania. Dla lepszego zrozumienia pojęcia „archeologia biblijna” i jej znaczenia dla egzegezy biblijnej zamieszczono na końcu specjalny ekskurs – nowe tłumaczenie tekstu oryginalnego Apokalipsy dokonane przez autora.

 

Spis treści

Uwagi wstępne
Wprowadzenie do realiów w Listach do siedmiu Kościołów
Wizje siedmiu pieczęci
Otwarcie siódmej pieczęci i wizje o trąbach
Wizja siedmiu czasz i siedmiu plag
Ekskursy. Znaczenie archeologii dla egzegezy biblijnej
Bibliografia

Dodatek: Apokalipsa św. Jana – tłum. H. Langkammer