Wywyższenie w Listach św. Pawła na tle greckiej literatury klasycznej

Wywyższenie w Listach św. Pawła na tle greckiej literatury klasycznej
S. Stasiak
red. M. Rosik
Bibliotheca Biblica
Wrocław 2010

 

Opis

Książka prezentuje ideologie wywyższenia w listach św. Pawła na tle greckiej literatury klasycznej. W listach tych, napisanych po grecku, można znaleźć identyczną lub zbliżoną terminologię, wyrażającą w różnorodny i znacznie bardziej określony sposób wywyższenie, nie tylko w sensie religijnym. Autora zainteresowały te określenia, które zbliżały się także ideowo do terminologii używanej w tej materii przez św. Pawła. Aby uzyskać pełniejszy i bardziej wymowny obraz, poddał analizie terminy używane przez reprezentantów epiki, liryki i dramatu, retoryki, filozofii i historiografii – w sumie dwudziestu jeden autorów literatury greckiej.

 

Spis treści

Wstęp
I. Grecka literatura klasyczna
II. Listy świętego Pawła
III. Wywyższenie – punkty wspólne i rozbieżności
Zakończenie
Skróty
Bibliografia