Apostoł Paweł – świadek, misjonarz , teolog

W ramach spotkania zorganizowanego Centrum Edukacyjne EWST we Wrocławiu zapoznamy się z życiorysem św. Pawła na szerokim tle historyczno-relihijnym Palestyny i całego basenu Morza Śródziemnego oraz z zasadniczymi przekonaniami teologicznymi apostoła narodów. Będziemy starali się odpowiedzieć na kilka pytań. Co wydarzyło się pod Damaszkiem? Jak zmienił się Pawłowy stosunek do Prawa i świątyni? Jaką rolę odegrał apostoł w rozejściu się dróg Kościoła i Synagogi? Na te pytania odpowiada prof. dr hab. Mariusz Rosik. Gościem spotkania jest także prof. EWST dr hab. Kalina Wojciechowska.