Budowniczowie wieży Babel mówili: „Zbudujmy sobie wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba”. Bóg pomieszał ich języki, by nie mogli się porozumieć. Apostołowie w wieczerniku zapomnieli o sobie, a głosili wielkie dzieła Boga. I choć mówili różnymi językami, byli rozumiani doskonale.

Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska