Biblijne opisy stworzenia świata i człowieka na tle wybranych mitów kreacyjnych ludów ościennych Izraela

Biblijne opisy stworzenia świata i człowieka na tle wybranych mitów kreacyjnych ludów ościennych Izraela
K. Zasański,
red. M. Rosik
Bibliotheca Biblica
Wrocław 2012

 

Opis

Książka jest studium komparatystycznym, w którym zestawione zostały teksty opisów stworzenia świata i człowieka zawartych w Genesis, z mitami i kosmogoniami pochodzącymi z tradycji najbliższych sąsiadów Izraela, którymi, bez wątpienia byli Egipcjanie oraz ludy zamieszkujące tereny Mezopotamii (Sumerowie, Babilończycy i Asyryjczycy). Oczywiście zagadnienie biblijnych opisów stworzenia nie wyczerpuje się w tekstach z Księgi Rodzaju, ale ponieważ stanowią one najbardziej reprezentatywny (i najstarszy) wykład doktryny w tej materii, Autor w swoich poszukiwaniach ograniczył się tylko do nich. Gdy chodzi natomiast o kryterium doboru pozostałych tekstów, które chciał zestawić z Genesis, zdecydował, iż przedmiotem refleksji będą tylko te, odwołujące się w jakiś sposób do Heksaemeronu i dzieła jahwistycznego.

 

Spis treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

POCZĄTKI WEDŁUG SĄSIADÓW IZRAELA

§ 1. KOSMOGONIE MEZOPOTAMII

1.1. Sumerowie

1.2. Akadowie (Babilończycy i Asyryjczycy)

§ 2. KOSMOGONIE EGIPTU

2.1. Mitologia heliopolitańska

2.2. Mitologia memficka

2.3. Mitologia hermopolitańska

2.4. Mitologia czasów tebańskich

ROZDZIAŁ II

STWORZENIE W GENESIS

§ 1. PIERWSZY OPIS STWORZENIA (RDZ 1,1 – 2,4)

§ 2. Drugi opis stworzenia (Rdz 2,4b – 25)

ROZDZIAŁ III

KIERUNKI FILIACJI MIĘDZY KOSMOGONIAMI

§ 1. DZIEŁO KAPŁAŃSKIE (HEKSAEMERON)

§ 2. DZIEŁO JAHWISTYCZNE

ZAKOŃCZENIE

WYKAZ SKRÓTÓW

BIBLIOGRAFIA