Boże Narodzenie w świetle Nowego Testamentu

Boże Narodzenie w świetle Nowego Testamentu
H. Langkammer
red. M. Rosik
Bibliotheca Biblica
Wrocław 2011

 

Opis

Utrwaliło się, że najobszerniej Nativitas Domini – Narodzenie Pana – opisuje historia dzieciństwa Jezusa zawarta w Ewangeliach św. Mateusza i św. Łukasza. Stąd też obie Ewangelie Dzieciństwa są tematem obszernej pierwszej części książki. W Nowym Testamencie znajdują się jednak i inne teksty bezpośrednio odnoszące się do Bożego Narodzenia, jak choćby: Prolog do Janowej Ewangelii, niektóre listy Pawłowe czy Dzieje Apostolskie. Teksty te, jako uznane przez liturgię za związane z narodzeniem Jezusa, omówione zostały w drugiej części książki. Dołączony na końcu ekskurs dotyczy proroctwa o narodzeniu Mesjasza z Dziewicy (Iz 7, 14).

 

Spis treści

Wprowadzenie
Boże Narodzenie według św. Mateusza
Boże Narodzenie według św. Łukasza
Boże Narodzenie jako zbawienie dla Izraela
Boże Narodzenie jako dar łaski objawionej w Jezusie Chrystusie
Życie chrześcijańskie – życiem nowym
Boże Narodzenie jako eschatologiczny etap mówienia Boga
Pieśń o Logosie
Potomek Dawida – Synem Bożym
Boże Narodzenie jako początek ziemskiej drogi Jezusa
Boże Narodzenie jako wyzwolenie
Boże Narodzenie jako objawienie miłości Boga