Boże Narodzenie w świetle Nowego Testamentu

Boże Narodzenie w świetle Nowego Testamentu
H. Langkammer
red. M. Rosik
Bibliotheca Biblica
Wrocław 2011

Opis

Nieodżałowanej pamięci o. prof. Hugolin Langkammer jest autorem głębokiej refleksji nad tajemnicą Bożego Narodzenia na kartach Nowego Testamentu! A ponieważ czas Bożego Narodzenia zachęca do obdarowywania się nawzajem – mam zaszczyt przekazać Państwu tekst całej publikacji.

Utrwaliło się, że najobszerniej Nativitas Domini – Narodzenie Pana – opisuje historia dzieciństwa Jezusa zawarta w Ewangeliach św. Mateusza i św. Łukasza. Stąd też obie Ewangelie Dzieciństwa są tematem obszernej pierwszej części książki. W Nowym Testamencie znajdują się jednak i inne teksty bezpośrednio odnoszące się do Bożego Narodzenia, jak choćby: Prolog do Janowej Ewangelii, niektóre listy Pawłowe czy Dzieje Apostolskie. Teksty te, jako uznane przez liturgię za związane z narodzeniem Jezusa, omówione zostały w drugiej części książki. Dołączony na końcu ekskurs dotyczy proroctwa o narodzeniu Mesjasza z Dziewicy (Iz 7, 14).

Spis treści

Wprowadzenie
Boże Narodzenie według św. Mateusza
Boże Narodzenie według św. Łukasza
Boże Narodzenie jako zbawienie dla Izraela
Boże Narodzenie jako dar łaski objawionej w Jezusie Chrystusie
Życie chrześcijańskie – życiem nowym
Boże Narodzenie jako eschatologiczny etap mówienia Boga
Pieśń o Logosie
Potomek Dawida – Synem Bożym
Boże Narodzenie jako początek ziemskiej drogi Jezusa
Boże Narodzenie jako wyzwolenie
Boże Narodzenie jako objawienie miłości Boga

Całość publikacji (PDF): tutaj.