Biblijne podstawy apologii katolickiej

I. PLAN WYKŁADU

 1. Biblia i Tradycja – dwa filary wiary
 2. Biblijne podstawy kultu świętych
 3. Biblijne podstawy dogmatów maryjnych (Boże macierzyństwo, wieczne dziewictwo, niepokalane poczęcie, wniebowzięcie)
 4. Biblijne podstawy dogmatów dotyczących papiestwa (prymat biskupa Rzymu, sukcesja apostolska, nieomylność papieża)
 5. Czyściec i modlitwa za zmarłych
 6. Sakramenty (chrzest dzieci; realna obecność Chrystusa w Eucharystii; sakrament pojednania; kwestia kapłaństwa kobiet)
 7. Kwestia rozwodów i celibatu
 8. Kwestia odpustów

II. LITERATURA, VIDEOTEKA I AUDIOTEKA

Kolejne części skryptu do poszczególnych wykładów będą dostarczane systematycznie na koniec każdorazowo prowadzonych zajęć.

Warto sięgnąć po nagrania video, przedstawiające treści apologetyczne:

 1. O dwóch filarach wiary – Piśmie Świętym i Tradycji
 2. O kulcie świętych
 3. O Bożym macierzyństwie Maryi
 4. O niepokalanym poczęciu Maryi
 5. O wniebowzięciu Maryi
 6. O prymacie biskupa Rzymu
 7. O chrzcie dzieci
 8. O realnej obecności Chrystusa w Eucharystii
 9. O kapłaństwie kobiet

Zachęca się także do odsłuchania debat:

 1. Pastor i ksiądz o Kościele.
 2. Maryja. Wojna protestantów z katolikami?
 3. Pastor i ksiądz o zbawieniu (I).
 4. Pastor i ksiądz o zbawieniu (II).

III. FORMA ZALICZENIA

Na koniec semestru przewidziano kolokwium pisemne składające się z 25 pytań. Celem otrzymania oceny dostatecznej należy poprawnie odpowiedzieć na 15 pytań (60%), i odpowiednio – na ocenę dobrą należy poprawnie odpowiedzieć na 20 pytań (80%), na ocenę bardzo dobrą – na 25 pytań (100%). Kolokwium odbędzie się w terminie uzgodnionym na pierwszych zajęciach.

P.S. Warto pamiętać, ze treści przedstawione podczas kursu przekonały Birgittę i Ulfa Ekmanów do konwersji do Kościoła katolickiego, a nawet do radosnej więzi z wykładowcą! Świętowaliśmy razem!