Pastor i ksiądz o zbawieniu. Debata (2)

Przemawia pastor Dawid Pacyniak

Ideę zbawienia przybliża Nowy słownik teologii biblijnej, który mówi, że w Starym Testamencie zbawienie odnosi się do konkretnych interwencji Boga dla dobra Izraela (np. wyzwolenie z Egiptu), w Nowym Testamencie – wyzwolenie z rąk nieprzyjaciół, głównie za sprawą oczekiwanego Mesjasza, ale także wyzwolenie z grzechu, cierpienia i śmierci. Realizacja zbawienia rozpoczyna się tu, na ziemi, ale jego pełnia objawi się w życiu wiecznym.

Na pytania słuchaczy debaty na temat zbawienia odpowiadam wraz z Dawidem Pacyniakiem, pastorem Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu.

Pastor Dawid Pacyniak i ks. Mariusz Rosik